info-steel-76

8 L’Ossature Métallique 1934 Eerste brug in België volledige gerealiseerd met laswerk De verkeersbrug ‘C’ in Herentals aan het Albertkanaal, bestaat uit een centrale overspanning van 57,375 m met parabolische Vierendeel-liggers en twee onafhankelijke aanbruggen van elk 17,5 m. Dit is de eerste brug in België waarbij alle verbindingen, zowel die in de werkplaats als die op de werf, door middel van lassen zijn gemaakt. Sinds de bouw van de brug in Lanaken, de eerste brug waarvoor de ‘Administration des Ponts et Chaussées’ het gebruik van lassen aanvaardde, is er een aanzienlijke ontwikkeling geweest in het ontwerp van gelaste bruggen. De grote loods voor luchtschepen in Sunnyvale (Californië) Luitenant Commandant R. E. Thomas, verbonden aan het Bureau of Aeronautics van het Department of the Navy in Washington, is zo vriendelijk geweest om in l’Ossature Métallique, het omvangrijke bouwwerk te beschrijven dat net is voltooid en in gebruik is genomen in Sunnyvale in Californië. De hangar is gebouwd voor de Macon, één van de twee grote luchtschepen die voor de Amerikaanse marine zijn gebouwd door de Goodyear Zeppelin Corporation uit Akron, Ohio. De staalconstructie heeft 3-scharnierenbogen met een overspanning van 76,25 m en een hoogte van 42,30 m in de nok. Inwendig verankerde hangbrug in Missouri De wegen- en bruggenautoriteiten van Missouri hebben onlangs een nieuwe ‘inwendig verankerde’ hangbrug gebouwd, d.w.z. een brug waarbij de kabels verankerd zijn aan de uiteinden van de verstijvingsbalken, die dus samengedrukt worden, zodat er geen horizontale reactie wordt uitgeoefend op de landhoofden. Dit is de 4e brug van dit type die in de Verenigde Staten wordt gebouwd. De brug overspant de voormalige bedding van de Little Niangua rivier. In dit schilderachtige gebied werd dit type brug verkozen boven de gewone hangbrug, die er door de enorme ankerblokken logger uitziet. L’Ossature Métallique 1934 Premier pont en Belgique entièrement réalisé par soudure Le pont-route, dit pont ‘C’ d’Hérenthals sur le Canal Albert, comporte une travée centrale à poutres Vierendeel paraboliques de 57,375 m de portée et deux travées d’approche indépendantes de 17,5 m. C’est le premier pont construit en Belgique dont tous les assemblages, tant ceux exécutés en atelier que ceux soudés sur le chantier, ont été réaliser par soudure. Depuis la construction du pont de Lanaye, qui fut le premier pont pour lequel l’Administration des Ponts et Chaussées ait admis l’emploi de la soudure, l’évolution dans la conception des pont soudés a été considérable. Le grand hangar pour dirigeable de Sunnyvale (Californie) Le Lieutenant Commander R. E. Thomas, attaché au Bureau de l’Aéronautique du Département de la Marine à Washington, a bien voulu accepter de décrire dans l’Ossature Metallique, la grande construction qui vient d’être terminée et mise en service à Sunnyvale en Californie. Le hangar a été érigé en vue d’abriter le Macon, un des deux grands dirigeables construits pour la marine des Etats-Unis par la Goodyear Zeppelin Corporation de Akron dans l’Ohio. La charpente du hangar est en acier. Elle comporte des arcs à 3 rotules d’une portée de 76,25 m et de 42,30 m de hauteur à la clef. Pont suspendu à ancrage intérieur dans le Missouri Les services des ponts et chaussées du Missouri viennent de construire un nouveau pont suspendu ‘à encrage intérieur’, c’est à dire dont les câbles sont ancrés aux extrémités de rive des poutres de rigidité, qui sont de ce fait comprimées, en sorte qu’aucune réaction horizontale n’est plus exercée sur les culées. C’est le 4° pont de ce type construit aux Etats-Unis d’Amérique. Le pont franchit l’ancien lit du Little Niangua River. Dans cette région pittoresque, ce type de pont a été préféré au pont suspendu ordinaire dont les vastes massifs d’ancrage alourdissent l’aspect. 90 jaar geleden_il y a 90 ans L’Ossature Métallique was vanaf 1932 het maandblad van het Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). In 1955 wijzigde de titel van het tijdschrift in ‘acier.stahl.steel’. Dit tijdschrift is de facto de voorganger van het huidige ‘info-steel’. _L’Ossature Métallique était depuis 1932, la publication du Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). En 1955, le nom de la revue change en ‘acier.stahl.steel’. Cette revue est de fait le prédécesseur de l’actuelle ‘info-steel’.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=