info-steel-76

Brigandsbrug in Ingelmunster Een onderstructuur die de weg letterlijk over de vallei tilt De Brigandsbrug over het kanaal Roeselare-Leie is een architecturale parel in het centrum van Ingelmunster. De brug verbindt niet alleen twee dorpshelften, ze laat een nieuwe groene as van fauna en flora onder de brug toe. Er werd gekozen voor een lange brug die de weg letterlijk ‘over de vallei’ tilt door het gebruik van een onderstructuur, een draagstructuur die zich onder het brugdek bevindt. De brug is een kleine 300 m lang en bestaat uit een 1400 t zware stalen hoofddraagconstructie met een betonnen dek uit twee langsdelen, gescheiden een lichtdoorlatend rooster. De staalstructuur van continue bogen en liggers werd ontdubbeld in twee parallelle stalen kokers om de nodige brugdekbreedte te kunnen ondersteunen. Elk van deze kokers vangt onafhankelijk van elkaar de torsie van de bovenliggende rijbaan op. De ruimte - tussen de bogen en de liggers net onder het brugdek - wordt opgevuld met diagonalen. Deze vakwerkstructuur gaf de staalstructuur de nodige stijfheid onder asymmetrische belastingen. Het vakwerk bestaat uit uitgesneden kruisvormige platen met een plaatdikte van 20 mm voorzien van een flens op Le pont des Brigands à Ingelmunster Une sous-structure qui soulève littéralement la route au-dessus de la vallée Le pont des Brigands enjambant le canal Roulers-Lys est un joyau architectural reliant le centre d’Ingelmunster. Non seulement le pont relie les deux parties du village, mais il permet également à la faune et à la flore de passer sous le pont via le nouvel axe vert. Le choix s’est porté sur un pont long qui soulève littéralement la route au-dessus de la vallée, en utilisant une sous-structure, une structure de support située sous le tablier du pont. Le pont mesure un peu moins de 300 m de long et se compose d’une structure principale d’environ 1400 t avec un tablier en béton divisé en deux par une grille perméable à la lumière. La structure métallique des arcs continus et des poutres a été dédoublée en deux caissons d’acier parallèles pour supporter la largeur nécessaire du tablier du pont. Chacun des caissons doit absorber indépendamment la torsion de la chaussée située au-dessus. L’espace entre les arcs et les poutres juste en dessous du tablier du pont est remplie avec des diagonales. Cette structure en treillis a donné à la structure métallique la rigidité nécessaire sous des charges asymétriques. Le treillis est constitué de plaques Stationsstraat, Ingelmunster (BE) Plaats_Localisation De Vlaamse Waterweg, Hasselt Gemeente Ingelmunster, Ingelmunster Opdrachtgever_Maître d’ouvrage TM Ney & Partners – 360 Architecten – Bureau Bas Smets Architect_Architecte Ney & Partners, Brussel Studiebureau (stabiliteit)_Bureau d’études (stabilité) TM Artes Depret – Victor Buyck Steel Construction – Stadsbader Hoofdaannemer_Entreprise générale Victor Buyck Steel Construction, Eeklo Staalbouwer_Constructeur métallique Renotec, Brussel (Mageba Bearings) Deschacht, Gent-Oostakker (ondergrondse buffertanks) B-Line Metaalconstructies (centraal rooster, leuningen) Andere staaltoepassing_Autre application d’acier Ney & Partners, Victor Buyck Steel Construction, Stadsbader Infosteelleden_Membres d’Infosteel Corentin Haubruge (Ney & Partners) Foto’s_Photos 16 laureaat_lauréat CATEGORIE A

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=