info-steel-76

Beweegbare brug Salangaan Tuien gebruikt als bewegingsaandrijving De beweegbare brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde creëert een nieuwe verbinding tussen het centrum van Vilvoorde en de nieuwe stadsontwikkelingen aan de waterkant op de rechteroever en het Drie Fonteien-park op de linkeroever. De hoofdoverspanning is vergroot tot 66 m om werkzaamheden in het kanaal zelf te voorkomen, de maximale doorvaarthoogte in het kanaal voor de scheepvaart te behouden en de continuïteit van de kademuren op beide oevers te handhaven. Bij deze dubbele tuibrug (2 x 30 m) worden de tuien gebruikt als bewegingsaandrijving en, in gesloten positie, als structurele steunpilaren van de 33 m lange cantilever. De voorste tuibalk is een gesloten stalen kokerligger, net als de mast met een hoogte van 3,75 m. Het contragewicht van de mobiele brugdelen worden weggewerkt onder het vaste dek en is een voortzetting van het brugdek met vaste ballastplaten ingebed in mortel en beweegbare stalen platen. Het heeft een lengte van 6,5 m achter de as. Omdat de zuigers boven de brug zijn geplaatst, zijn ze gemakkelijk te inspecteren en te onderhouden. Le pont mobile ‘Salangaan’ Les haubans comme actionneurs de mouvement Le pont mobile sur le canal maritime Bruxelles-Escaut crée un nouveau lien entre le centre de Vilvorde et les nouveaux développements urbains sur la rive droite et le Parc des Trois Fontaines sur la rive gauche. La travée principale a été portée à 66 m afin d’éviter les travaux dans le canal lui-même, de maintenir le dégagement maximal du canal pour la navigation et la continuité des murs de quai sur les deux rives. Les haubans de ce pont mobile (de 2 x 30 m) sont utilisés à la fois comme actionneurs de mouvement et, en position fermée, comme appuis structurels du cantilever de 33 m de long. Le contrepoids des parties mobiles du pont se trouvent sous le tablier fixe et est une continuation du tablier du pont avec des plaques de ballast fixes encastrées dans le mortier et des plaques d’acier mobiles. Il a une longueur de 6,5 m derrière l’axe. Placés au-dessus du pont, les pistons sont faciles à inspecter et à entretenir. Drie fonteinen – Broekplein, Vilvoorde (BE) Plaats_Localisation De Vlaamse Waterweg, Afdeling Regio Centraal, Willebroek Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Ney & Partners, Brussel Architect_Architecte Ney & Partners, Brussel Studiebureau (stabiliteit)_Bureau d’études (stabilité) Artes Roegiers, Kruibeke Hoofdaannemer_Entreprise générale CSM Steelstructures, Hamont-Achel (BE) De Meyer, Temse (hydraulische bediening ) Staalbouwer_Constructeur métallique Ney & Partners, CSM Steelstructures Infosteelleden_Membres d’Infosteel Michiel De Cleene Foto’s_Photos 74 CATEGORIE B

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=