info-steel-76

Zwartewaalse- en Rozenburgsebrug De samenbouwlocatie bleek een grote uitdaging Het Theemswegtracé in de Rotterdamse haven bestaat uit een 4,5 km lang verhoogd spoorwegviaduct in beton. De spoorweg passeert onder meer twee stalen boogbruggen, de Zwartewaalsebrug en de Rozenburgsebrug. Beide bruggen komen qua typologie grotendeels overeen, maar verschillen toch aanzienlijk in lengte en breedte. De Zwartewaalsebrug (4100 t staal) is een dubbelsporige stalen verstijfde staafboogbrug met een hoofdoverspanning van 156 m. Inclusief de twee aanbruggen is de spoorbrug in totaal 269 m lang, 13,6 m breed en 28 m hoog. Om de bocht in het spoor op te vangen varieert de stalen brug in breedte van 12 m tot 13,3 m op de zuidoostelijke aanbrug. De stalen boogbrug over de Rozenburgsesluis heeft een overspanning van 172 m. De Rozenburgsebrug werd vanwege de beperkte ruimte vanaf één kant gemonteerd. Dit resulteerde in zwaar kraanwerk. De 4.500 ton zware brug werd via een ponton in de Rozenburgse sluis naar de brugpijler aan de andere kant van de sluis gebracht en geïnstalleerd. Les ponts Zwartewaal et Rozenburg Le site d’assemblage s’est avéré être un défi majeur Le tronçon de Theemsweg au port de Rotterdam consiste en un viaduc ferroviaire surélevé en béton de 4,5 km de long. La voie ferrée passe par deux ponts en arc en acier, le pont Zwartewaal et le pont Rozenburg, entre autres. Les deux ponts sont largement similaires en termes de typologie, mais diffèrent considérablement en termes de longueur et de largeur. Le pont Zwartewaal (4100 t d’acier) est un pont bow-string à poutre treillis en acier à double voie, d’une portée principale de 156 m. Avec les deux ponts d’approche, le pont ferroviaire a une longueur totale de 269 m, une largeur de 13,6 m et une hauteur de 28 m. Pour tenir compte de la courbe de la voie, la largeur du pont en acier varie de 12 m à 13,3 m sur le pont d’approche sud-est. Le pont en arc en acier au-dessus de l’écluse de Rozenburg a une portée de 172 m. Le pont de Rozenburg a été assemblé d’un seul côté en raison de l’espace limité. Cela a nécessité un important travail de grutage. Le pont de 4500 tonnes a été transporté par un ponton dans l’écluse de Rozenburg jusqu’au le pilier du pont de l’autre côté de l’écluse et a été installé. Theemswegtracé, Rotterdam (NL) Plaats_Localisation Port of Rotterdam, Rotterdam (NL) Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Maarten Struijs, Utrecht (NL) Architect_Architecte Ingenieursbureau Rotterdam, Rotterdam (NL) Studiebureau (stabiliteit)_Bureau d’études (stabilité) Bouwcombinatie SaVe (NV Besix, Dura Vermeer Infra landelijke projecten en Mobilis), Barendrecht (NL) Hoofdaannemer_Entreprise générale Iemants (Smulders), Arendonk (Rozenburgsebrug) Hollandia Infra, Krimpen a/d Ijssel (NL) (Zwartewaalsebrug) Staalbouwer_Constructeur métallique Iemants (Smulders) Infosteelleden_Membres d’Infosteel SaVe Foto’s_Photos 33 CATEGORIE A

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=