Skip to main content

Activité

Pouvoirs publiques

Profil de la société

De afdeling Expertise Beton en Staal, deel “Staal”:

  • ontwerpt stalen constructies (bruggen en diverse beweegbare waterkerende en vaste waterbouwkundige constructies)
  • adviseert studies en uitvoeringen van stalen constructies (bruggen en diverse beweegbare waterkerende en vaste waterbouwkundige constructies)
  • voert inspecties uit aan bestaande staalconstructies met advies voor onderhoud en herstelling
  • keurt producten (stalen en andere metalen materialen, verbindingsmiddelen, stalen damwanden, verven, rubber, thermoplasten, …)
  • controleert de uitvoering van staalconstructies (laswerk, montage, conservering, ...)
  • stelt technische voorschriften op.

Certificats

NBN EN ISO 9002

Contact

Paul Meekels, +32-2-553 73 56, afdelingshoofd
Kristel Reynaert, +32-2 553 73 16, coördinator studie (Brussel)
Sven Van Wallendael, +32-11-29 85 50, coördinator keuringen en toezicht (Hasselt)
  • Vestiging Brussel (studie): Koning Albert II-laan 20 bus 6, B-1000 Brussel
  • T: +32-2 553 73 57
  • E: