FABA-FEGC

    infosteel member
Bedrijfsnaam   Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba)
Type organisatie   algemeen aannemer
Adres   Lombardstraat 42 - 1000 Brussel
Telefoon   +32 (0)2 511 65 95
E-mail  
Contactpersoon   Dhr Patrice Dresse
Website   www.faba.be
Bedrijfsprofiel   De Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba), een Koninklijke vereniging opgericht in 1881, groepeert 17 lokale verenigingen en verenigt ongeveer 4.500 ruwbouw- en algemene bouwaannemers. De opdracht van de Federatie bestaat erin om het beroep van ruwbouw- en algemene bouwaannemer op alle vlakken en op alle mogelijke manieren te verdedigen en te promoten.De FABA is een organisatie binnen de Cluster “Ruwbouw en Algemene Bouwaanneming” van de Confederatie Bouw. Aldus beoogt de FABA alle federaties te kunnen verwelkomen, alsook de beroepsorganisaties en de bedrijven die actief zijn in de ruwbouw, in de afbraak en de ontmanteling, in de sanering en recyclage, in de beton- en funderingstechnieken, in de infrastructuurwerken, in de spoorwegwerken, in de industriële en residentiële bouw; algemene bouwaannemers, onderaannemers, maar eveneens ontwikkelaars-bouwheren en promotors van woningen.
Certificaat  
Referenties staal   -

 

© 2021 - Infosteel