Skip to main content

Corrosiebescherming

Opleiding Corrosiebescherming, februari 2019, Gen

Doelpubliek, focus en voorkennis

Deze cursus is bestemd voor iedereen die te maken krijgt met de keuze en toepassing van metalen in de bouwsector : ingenieursbureau’s, docenten, betrokkenen bij staalbouwbedrijven, projectleiders bij algemene aannemers, architecten, technisch-commerciële medewerkers bij schilderbedrijven, ... De cursus is wellicht minder geschikt voor de technische en productie-specialisten bij de corrosiebeschermingsbedrijven zelf.

De focus van de cursus ligt op het verwerven van een goed inzicht in de verschillende systemen om de corrosiebescherming van metalen te realiseren.
Uit dit inzicht volgt dat de deelnemer op het einde van de opleiding op een goede manier kan beoordelen welk corrosiebeschermingsysteem geschikt is, en welke de randvoorwaarden zijn die moeten gerespecteerd worden om tot een goed eindresultaat te komen.

De lesgevers hebben vanuit hun ervaring een rijke praktische ervaring met corrosiebescherming. Voor deze opleiding wordt een parallel nagestreefd tussen de Belgische en Nederlandse opleiding, dankzij de uitwisseling van lesgevers en de opmaak van één gemeenschappelijke syllabus.

Deze opleiding vereist geen specifieke voorkennis. Enige praktijkervaring in de (staal)bouw verdient de aanbeveling.

Inhoud en achtergrond

Een gepaste corrosiebescherming is essentieel om de gewenste levensduur van een metalen bouwelement te bereiken. Dankzij de veelheid aan systemen, is er voor elke vraag een goede oplossing te vinden. Deze veelheid aan systemen leidt er echter ook toe dat een goede kennis noodzakelijk is om tot probleemloze oplossingen te komen.

De opleiding legt de focus op bouwtoepassingen. In hoofdzaak wordt gekeken naar corrosiebescherming bij staal, maar ook andere metalen komen aan bod.

Na een compacte inleiding rond de oorzaken en verschillende corrosievormen, wordt dieper ingegaan op :

 • De metalen met betere weerstand tegen corrosie (roestvast staal, aluminium, zink ...)
 • Het overzicht en de keuze tussen de verschillende types van corrosiebescherming
 • Een meer gedetailleerde analyse van de verfsystemen en de vereiste voorbehandelingen
 • De mogelijkheden van metallische beschermingen
 • Ontwerpregels m.b.t. corrosiebeschermingssystemen
 • Een inleiding tot levensduurkosten (levensduur, onderhoud, ...)

Praktische informatie

Plaats en data

Deze opleiding vindt plaats in het Holiday Inn Express Gent, Akkerhage 2, 9000 Gent - www.hiexpress.com/gentbel
4 namiddagen in februari 2019

 • donderdag 07/02/2019
 • donderdag 14/02/2019
 • donderdag 21/02/2019
 • donderdag 28/02/2019

Verloop van een sessie:

 • 12u30 : Onthaal met sandwiches
 • 13u00 : Blok 1
 • 14u30 : Koffiepauze
 • 15u00 : Blok 2
 • 16u30 : Einde

Deelnamekosten

Volgende deelnamekosten (BTW 21% exclusief) zijn van toepassing:

 • Gold Members van Infosteel : 900 € pp
 • Architecten en onderwijzend personeel : 900 € pp
 • Silver & Bronze Members van Infosteel : 1025 € pp
 • Individuele leden van Infosteel : 1150 € pp
 • Andere : 1275 € pp

Alle kortingen, zoals bijvoorbeeld voor leden, zijn reeds verwerkt in deze prijzen.

In de prijs van de opleiding zijn begrepen :

Syllabus en kopie van de handouts bij de lessen
Drank tijdens de pauzes en broodjeslunch ‘s middags

Meer informatie

Voor vragen met betrekking tot de inhoud en KMO-portefeuille:
Voor vragen met betrekking tot de inschrijving :

Download hier de folder in pdf-formaat

KMO-portefeuille

 • Infosteel Registratienummer: DV.O101635
  kmo portefeuille label lr

Diploma

De deelnemers die alle lessen gevolgd hebben ontvangen een certificaat van deelname. Er is geen examen voorzien op het einde van de opleiding.

Deelnamevoorwaarden

Het volledige bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding betaald te zijn. Een factuur wordt daarvoor opgestuurd.
Annulering kan enkel schriftelijk. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang is 50 % van het deelnamebedrag verschuldigd. Bij annulering later dan 7 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. De cursus vindt plaats vanaf 12 inschrijvingen. Bij meer dan 20 inschrijvingen is de volgorde van inschrijving bepalend.