Skip to main content

Luifel Flageyplein

[widgetkit id="113" name="Luifel-Flageyplein"]

De luifel voor de tramhalte van het Flageyplein kadert in de totale heraanleg van het plein. De stalen structuur van de luifel torst een glazen dak dat de sporen en kades beschermt over een oppervlakte van bijna 900 m2. De toegangen tot de parkings, gelegen onder het plein, die in dezelfde materialen zijn opgebouwd, zorgen voor een coherent geheel. De stalen structuur van de luifel, die het verkeer van twee tramsporen mogelijk maakt, bestaat uit drie rijen van 9 kolommen waarvan het silhouet verwijst naar dat van de bomen die langs de vijvers van Elsene staan. De structuur van de kolommen vertakt zich in nog fijnere twijgen die rechtstreeks de beglazing dragen.

De draagstructuur bestaat uit vlakke staven van 30 mm dikte in staal S355. Deze staven waaruit elke kolom is samengesteld zijn 2 aan 2 in het atelier geprefabriceerd en gelast en ter plekke met bouten per groep van 2 of 3 geassembleerd teneinde transportproblemen te vermijden. Deze kolommen, waarvan elk van de takken in een verschillend verticaal vlak tot ongeveer 6 m hoogte reiken en aldus de bijzondere vorm van de voet bepalen, torsen een tweede structuur bestaande uit een opeenvolging van omgekeerde piramides van eveneens 30 mm dikte. Deze omgekeerde piramides die de uiteinden van de hoofdkolommen vormen, werden volledig in het atelier gefabriceerd en vervolgens ter plaatse geassembleerd met behulp van trekstaven van 10 mm diameter die de regeling voor de plaatsing van de beglazing mogelijk maken. Deze beglazing bestaat uit parallellogrammen van 1,66 m bij 2,66 m en een dikte van 2 x 12 mm met tussenin een composietfolie. Ze rusten op hun vier hoeken uitsluitend op de uiteinden van de omgekeerde piramides. Tussen deze beglazing verzekert een structurele silicone onder meer de waterdichtheid van gans het dakoppervlak.

Het zoeken naar een slanke structuur en het verlangen naar uiterst fijne elementen in combinatie met een zekere eenvoud in de assemblage, waren natuurlijk bepalend voor de keuze van staal, van wie de hoge mechanische eigenschappen stijfheid en weerstand garanderen, welke ook de belastingen zijn. Verder noodzaakten het ononderbroken tramverkeer onder de luifel tijdens de ganse duur van de werken, de volledige prefabricatie van de structuur en een gelijkmatige assemblage element per element, wat enkel met staal mogelijk is.

Plaats Auvent de la Place Flagey Place Flagey, Brussel_Bruxelles
Opdrachtgever Ministère de la Région de Bruxelles Capitale, Administration des déplacements et de l’équipement, Direction des Voiries, Brussel_Bruxelles
Architect D+A International, Brussel_Bruxelles
Latz + Partner, Kranzberg (DE)
Studiebureau Bureau d’études Greisch, Liège
Controlebureau Seco, Brussel_Bruxelles
Algemeen aannemer Heijmans, Schelle
Verhaeren, Zemst<
Staalbouwer Van Eycken, Leuven
Foto's Jean-Luc Deru (Daylight), Bureau d’Etudes Greisch