Foto: AG Real Estate

Basisschool De Brug

Dit multifunctionele schoolgebouw dat in de toekomst ook zal dienst doen als wijkhuis en theater is een lichtbaken in de avond. Het concept is een compact ontwerp waarbij de polyvalente zalen het hart vormen van de spiraalvormige staalstructuur. Buiten de klaslokalen, keuken en refter is er o.m. ook een ronde overdekte speelplaats, opgetrokken uit stalen kolommen die een dak in stalen golfplaten ondersteunen.
  • Bocholt
    Plaats
  • TV - Uarchitects / Lens
    Architect / Ontwerper

© 2022 - Infosteel