Foto: Bart De Pauw (TUC RAIL)

Spoorbrug over Leuvense Vaart

De nieuwe spoorbypass in Mechelen gaat via een dubbelsporige brug over de Leuvense Vaart. De uitdaging bestond erin de structuur te integreren in het geklasseerde stadszicht, gekenmerkt door drie historische Vierendeelbruggen. Als geheel ingeklemde integraal dient de brug te weerstaan aan bijzonder hoge krachtswerkingen, mede bepaald door een wisselend spanningsbeeld ten gevolge van temperatuureffecten. Het ontwerp is maximaal geënt op deze krachtwerkingen, met de grootste doorsneden ter hoogte van de stijve knoopverbindingen en de doorsneden met minimale hoogte in het midden van de overspanning.
  • Mechelen
    Plaats
  • TUC RAIL
    Architect / Ontwerper

© 2020 - Infosteel