Foto: Source: InCA

Speelplaats op dak van sporthal

Los van de sporthal van 33,85 op 18,85 m bestaat deze school uit twee entiteiten: een kleutergedeelte en een basisschool. De speelplaats van deze laatste bevindt zich op het dak van de sporthal. Er is geopteerd voor een gemengde draagstructuur, bestaande uit tien HEA-liggers van 19 m lang en een vloerplaat in gewapend beton. Om een brandwerendheid van 90 minuten te kunnen garanderen, is de ruimte tussen de liggers en de onderliggende dakplaat opgevuld met gewapend beton. De onderzijde van de liggers is herschilderd met een opzwellende verf. Er is een trillingsanalyse uitgevoerd om na te gaan of er sprake is van eventuele storende vibraties voor de spelende kinderen. Dat probleem is opgelost door tussen de liggers dempers te plaatsen, die opgehangen zijn aan de vloerplaat. Om het gewicht voor de hijskraan te beperken, zijn de liggers gebetonneerd op een hoogte van 8 m, nadat ze op hun definitieve plaats gelegd waren. Hiervoor is een speciaal prototype van bekisting ontwikkeld, dat ook effectief gebruikt is op de werf.
 • 21 montée de Clausen, Luxembourg
  Plaats
 • Ville de Luxembourg
  Opdrachtgever
 • JSWD Architekten
  Architect / Ontwerper
 • INCA Ingénieurs-Conseils Associés
  Studiebureau stabiliteit
 • CLE
  Hoofdaannemer
 • Spannverbund Luxembourg
  Staalbouwer
 • INCA Ingénieurs-Conseils Associés
  Infosteelleden

© 2021 - Infosteel