Skip to main content
Thierry Mersch (Ateliers Mersch)

Infrastructuur voor Luikse trams

Stelplaats, werkplaats en wasstraat

Tegen 2022 zal er in Luik een tram rijden die 23 haltes aandoet. Op de site van Bressoux, aan één uiteinde van het traject, zijn het bijbehorende onderhoudscentrum, de wasstraat, de tramstelplaats en een P+R-parking gerealiseerd.
Het 4.200 m2 grote onderhoudscentrum is opgebouwd uit een staalstructuur van circa 300 ton, met portalen die loopvlakken en onderhoudspasserelles ondersteunen.
De stelplaats van 3.900 m2 is 234 m lang, met 150 ton staal bestaande uit liggers die aan één zijde op een staalkolom rusten en aan de andere kant aan het betonnen gebouw van de P+R-parking verankerd zijn.
De wasstraat is dan weer opgetrokken uit betonwanden, die overkapt zijn met stalen kolommen en liggers die op hun beurt de dakplaten en de glazen koepels ondersteunen. Stalen borstweringen en passerelles maken het plaatje compleet.
De keuze voor staal lag voor de hand, niet alleen vanwege het economische en esthetische karakter van het materiaal, maar ook gezien het installatiegemak en de uitvoeringssnelheid.

 • Rue Pré Commun, Liège
  Plaats
 • Tram'Ardent, Liège
  Opdrachtgever
 • Bureau d'Architecture Greisch (bag), Herstal
  Architect / Ontwerper
 • Bureau d'études Lemaire (BEL), Liège
  Studiebureau (stabiliteit)
 • SECO, Bruxelles
  Controlebureau
 • Tram Liège Construction, Liège / Duchêne, Strée
  Hoofdaannemer
 • Ateliers Mersch, Thimister
  OTW / Bureau d’études Greisch (beg) / Canevas (Donneur d’ordre)
  Staalbouwer
 • Ateliers Mersch, Greisch, SECO
  Infosteelleden
 • Thierry Mersch (Ateliers Mersch)
  Foto