Skip to main content
Jorrit Noordhuizen (Nohnik architecture & landscapes )
Nominatie 2022

Nieuwe brandtoren Kalmthout

42 m boven het natuurgebied

Sinds april 2022 heeft de Kalmthoutse heide een nieuwe brandtoren. De slanke constructie ziet op haar hoogste punt 42 m boven het natuurgebied uit en combineert brandcontrole met communicatie en recreatie.

De toren is samengesteld uit drie stalen vakwerken die zijn opgebouwd uit driehoeken van 6 m hoog. Door deze segmenten op een regelmatige manier ten opzichte van elkaar te verdraaien ontstaat een dynamisch effect waardoor het silhouet van de toren vanuit elke hoek een ander beeld laat zien.

Om het totaal volume aan staal binnen de perken te houden werd de constructie stijver en dus stabieler gemaakt door vier poten aan de basis toe te voegen. Voor de staalstructuur werd bijzondere aandacht besteed aan de staalknopen waar telkens 6 geboute kokers en walsprofielen in één punt moeten uitkomen. Ter hoogte van elk knooppunt worden de kokers onzichtbaar aan de knoop verankerd.

 • Korte Heuvelstraat, Kalmthout
  Plaats
 • Gemeente Kalmthout / Agentschap Natuur en Bos, Brussel / ASTRID, Brussel
  Opdrachtgever
 • Nohnik architecture & landscapes, Utrecht i.s.m. Bureau Bouwtechniek nv, Antwerpen
  Architect / Ontwerper
 • ABT België bv, Antwerpen
  Studiebureau (stabiliteit)
 • IDD bvba, Kalmthout
  Hoofdaannemer
 • IDD bvba, Kalmthout
  Staalbouwer
 • Bureau Bouwtechniek / ABT België
  Infosteelleden
 • Jorrit Noordhuizen (Nohnik architecture & landscapes )
  Foto