‘Wet 42’ - geprefabriceerde stalen passiefwoningen

Aan deze historische verkeersader - de Wetstraat in Brussel - waar de woonfunctie allang werd opgegeven en kantoren alomtegenwoordig zijn, hebben Synergy International en Credibe een driedubbele uitdaging durven aan te gaan.

Ten eerste weer woningen toevoegen aan deze zakenwijk, en bovenop een van de kantoorgebouwen bovendien! Ten tweede de combinatie van nieuwbouw en renovatie. En ten slotte de ecologische uitdaging. 

De realisatie van het project past in een ecologische opknapbeurt van het gehele gebouw. De vijf kantoorverdiepingen werden gerenoveerd met het oog op energiebesparing (isolatie, ventilatie met warmterecuperatie en hoogwaardige beglazing). Aan de kantoren werden drie verdiepingen met geprefabriceerde, modulaire passiefwoningen toegevoegd. Het geheel bevat zes nieuwe woningen, waaronder een studio van 42 m², twee appartementen met één kamer van 74,5 m², twee appartementen met twee kamers van 98 m² en een appartement met drie kamers van 150 m². De bestaande vierde verdieping huisvest twee woningen (een passiefwoning en een lage-energiewoning). Verdiepingen 5, 6 en 7 daarentegen zijn volledig nieuw. Dit zijn in de werkplaats geprefabriceerde woonlagen die op het gebouw zijn aangebracht en ter plaatse werden afgewerkt.

De appartementen lopen over de hele diepte en hebben veel zon op het zuiden (kant Wetstraat) en vrij uitzicht op de stad (via grote ramen, erkers, balkons en zelfs terrassen voor de wooneenheden op de bovenverdieping). De kamers liggen aan de achterzijde en genieten zo van een vrijer uitzicht en een gevoel van afzondering (verwijderd van het autoverkeer en zonder directe inkijk). De toegang tot woningen en kantoren werd van elkaar gescheiden, zodat de eenheden autonoom kunnen functioneren. Het klassieke metselwerk van het bestaande gebouw werd in het midden doorgetrokken om een robuuste technische kern te behouden voor de liften en de verschillende toegangen.

De werkzaamheden verliepen zonder de activiteiten van de gebruikers van het gebouw te onderbreken. De planning van de werkzaamheden stelde huurders en eigenaar in staat in het gebouw te blijven, met een minimum aan interne verplaatsingen. Zelfs de architecten deden mee en vestigden tijdens de werkzaamheden hun kantoor in het gebouw.
Het gebruik van geprefabriceerde stalen standaardmodules werd ingegeven door vereisten op het gebied van stabiliteit, akoestiek en uitvoering (passiefwoningen), alsook door de ligging (straat met veel verkeer), het gebruik van de kantoren tijdens de werkzaamheden en het beperken van de kosten.
De uitbreiding bestaat uit 20 verschillende geprefabriceerde modules van gerolvormde stalen profielen (hoofdzakelijk van het type CEE-plus en Sigma-Plus) met geïntegreerde verbindingen van de firma SADEF uit Gits. Het geheel rust op het bestaande dak door middel van een verdeelstructuur in H-liggers. Elke woning heeft haar eigen structuur. De modules van aangrenzende appartementen werden naast elkaar geplaatst waarbij de wanden werden ontdubbeld om elke overbrenging van geluid te voorkomen. De contactzones tussen caissons zijn geïsoleerd met ter plaatse aangebrachte neopreenvoegen en steenwol. De vloeren van geprofileerde staalplaat zijn bedekt met een dunne dekvloer.
De waarden van de thermische transmissiecoëfficiënt U bedragen 0,13 W/m².K voor de vloeren en het dak en 0,15 W/m².K voor de verticale wanden. Om op het skelet de gewenste dikte van 23 cm houtwol te verkrijgen, werd een tweede structuur op de dragende hoofdprofielen aangebracht. Deze geïntegreerde isolatie wordt vervolledigd door een bekleding met een sandwichpaneel van 6 cm dikte met een metalen afwerking aan de buitenkant en 6 cm rotswol aan de binnenkant.

Het project Wet 42 - met zijn lage-energie renovatie, zijn passieve uitbreiding, zijn verdichting en rentabilisering van de oppervlakken - is niet bang om voor een hedendaagse uitdrukkingsvormen te kiezen waarin staal durft op te vallen en samengaat met steen in een zwart-witcontrast dat niet onopgemerkt blijft.

42 Wetstraat_rue de la Loi, Brussel_Bruxelles (BE)
Plaats_Localisation
Credibe, Brussel_Bruxelles (BE)
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
Synergy International, Brussel_Bruxelles (BE)
Architect_Architecte
MC-carré, Louvain-la-Neuve (BE)
Sicabel, Brussel_Bruxelles (BE)
Studiebureau_Bureau d’études
LithoMétal, Deux-Acren (BE)
Sadef Belgium, Gits (BE)
Staalbouwer_Constructeur métallique

Tekst_Texte: Laure Eggericx
Foto’s_Photos: Synergy International, Infosteel

© 2022 - Infosteel