Skip to main content

Activiteit

Certificatie-instelling van producten

Bedrijfsprofiel

BENOR Certificatie (vrijwillig merk) van staal in de bouwnijverheid:

Staal voor gewapend beton, warmgewalste staalproducten en koudvervormde staal (Productie, Verdeling, Bewerking);

 • Voorspanstaal (Productie);
 • Verticale Verkeerstekens (Productie, Verdeling, Opstelling).

CE-markering - conformiteitsbeoordeling in verband met de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad:

 • Vaste Installaties van verkeer, Lichtmasten van openbare verlichting, EN 40-5, -6, -7;
 • Vaste Installaties van verkeer, Verticale Verkeerstekens, EN 12899-1, -2, -3;
 • Structurele Opleggingen, EN 1337-3, - 4, -5, -6, -7;
 • Uitvoering van de metalen structuren, Structuren in staal en in aluminium, EN 1090-1
 • Structurele metalen producten, Bouwstaal, EN 10025-1;
 • Structurele metalen producten, Roestvrij bouwstaal, EN 10088-4;
 • Structurele metalen producten, Boutenfabricage van metalen bouw, EN 14399-1.

Certificaten

 • BELAC Accreditation number : 434-PROD (BENOR + CE)
 • Notified Body number : CE1148 Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products (Decisions 95/467/EC, 96/579/EC, 98/214/EC)
 • Member of CONSCERT (http://www.conscert.eu)

Contact

Jacques Defourny (Voorzitter van de Raad van bestuur) +32 478 47 02 61
 • Keizerinlaan 66 - 1000 Brussel
 • T: +32-2-509 14 09
 • F: +32-2-509 14 00
 • E: