Skip to main content

Duurzaam en circulair bouwen

 • Duurzaam bouwen zoveel meer

  Duurzaam bouwen. Een begrip dat bij velen uitsluitend de termen ‘ecologie’ en ‘milieu’ oproept. Toch omvat het begrip duurzaam bouwen zoveel meer.

  Het Rapport ‘Brundtland’ van 1987 omschrijft de duurzaamheid als een ontwikkeling die beantwoord aan de hedendaagse behoeften zonder de capaciteiten van de toekomstige generaties om aan hun behoeften te kunnen voldoen in gevaar te brengen.

  Het duurzaam bouwen streeft naar een goede balans tussen de drie P’s, het sociale (People) het milieu (Planet) en de economie (Profit).

  Staal is een materiaal dat over heel wat troeven beschikt om te voldoen aan deze bekommernissen. Het is een duurzaam materiaal, dat door zijn specifieke eigenschappen een eenvoudige aanzet geeft tot duurzamer ontwerpen, bouwen en verbouwen.

 • Staal is een duurzaam materiaal

  Staal is een natuurlijk materiaal. De grondstof, ijzer, is één van de meest voorkomende elementen op aarde en vormt ook de kern van onze blauwe planeet.

  Op de tweede plaats wordt staal van schroot gemaakt. Dit is gebruikt staal dat terug gesmolten wordt.

  duurzaam1NL
  Levenscyclus van staal

  De staalindustrie produceert steeds duurzamer

  • 50% minder energie nodig sinds de jaren ’60 : 
   • duurzaam2NL
   • door gebruik van de elektrische oven
   • door herbruik van energie en gassen
  • 50% minder CO2
  • 90% minder stofuitstoot
  • 50% minder waterverbruik, door de recyclage van water

  Nevenproducten en afval

  • Restgassen worden opnieuw gebruikt om energie te produceren.
  • Hoogovenslak: is een hoogwaardige minerale grondstof voor het maken van cement.

  De betonindustrie spaart hiermee de winning van 4,5 miljoen ton kalksteen, 350.000 ton steenkool uit. Ook de uitstoot van CO2 wordt met 2 miljoen ton vermindert.

  Energieverbruik

  Het energieverbruik bij de productie van staal is slechts 1/10 van het energieverbruik van het totale gebouw. Het concept van het gebouw speelt een even grote rol in het duurzaam bouwen!

  duurzaam3NL

 • Duurzaam ontwerpen in staal

  Verhouding gewicht / sterkte

  • Grote overspanningen > open, heldere ruimtes
  • Minder dragende muren en kolommen > vrije, flexibele oppervlakte
  • Minder funderingen > lichtere structuur 

  Met staal maak je optimaal gebruik van de eigenschappen
  van het materiaal en de grondstoffen!

  Open structuur

  • Meer licht > vereenvoudigd gebruik maken van bv. Zonne-energie
  • Grotere ruimtes > meer benutbare oppervlakte, meer volume
  • Mogelijkheid tot eenvoudige, goede ventilatie 
  • Voor kantoorgebouwen > minder thermische massa te verwarmen, lagere thermische traagheid

  Flexibele structuur

  • Eenvoudig te isoleren, lage vloerdikte, gemakkelijk plaatsen van leidingen, kabels, … 
   Eenvoudige akoestische isolatie
  • Eenvoudig aan te passen aan toekomstige toepassingen/behoeften

  Andere

  • Lang meegaande structuur
  • Geen chemische uitstoot
  • Staal is magnetisch neutraal
 • Duurzaam bouwen in staal

  Prefabricatie: Snelle constructie

  • duurzaam5

  Economisch: minder werkuren, snellere ingebruikname

  • Sociaal: minder overlast voor de omgeving (lawaai, propere werf)
  • Minder overlast voor het verkeer (leveringen), gemakkelijkere opslag
  • Gegarandeerde kwaliteit (geen bouwplaatsmonsters nodig)
  • Droge constructie-methode

  Lichte structuur

  • Bespaart plaats, kleinere funderingen
  • Minder grondwerk

  Duurzame structuur

  • Uiteenlopend gamma om de structuur tegen corrosie
   te beschermen (metallische oppervlakte behandeling,
   schilderen, …)
  • Een goed onderhouden structuur gaat heel lang mee!
   duurzaam6
 • Einde levenscyclus staal ?

  Aanpassen van de structuur

  • Oude constructies nieuw leven inblazen
  • Bijbouwen, renoveren, ontmantelen en heropbouwen

  Modulaire constructie met het oog op demontage en een toekomstige reconstructie.

  Demonteren van de staalstructuur

  • Structuur elders weer opbouwen
  • Structuur hergebruiken in andere toepassingen 

  10% van alle structuren worden reeds herbruikt!

  Afbraak van de staalstructuur - Recycleren

  • Hersmelten > alle lange producten worden gemaakt
   uit gerecycleerd schroot! Men gebruikt hiervoor
   geen ertsen meer!
  • 100% recycleerbaar zonder enige degradatie in
   kwaliteit. Staal heeft een gesloten kring!
  • Eenvoudig te sorteren door zijn magnetische
   karakteristieken
  • duurzaam7
 • Meer info