Skip to main content

De aanduiding van staal volgens
de Europese norm EN 10025

 • Samenstelling van de naam

  Het nummer van de Europese norm (EN 10025)

  Het basissymbool, gevolgd door een getal, dat de gespecificeerde minimumwaarde van de vloeigrens, uitgedrukt in MPa of N/mm² voor dikten gelijk aan of kleiner dan 16mm, aangeeft.

  Het basissymbool kan zijn;

  • S -> Constructiestaal
  • P -> Staal voor drukvaten
  • L-> Staal voor transportleidingen
  • E-> constructiestaal, zonder specifieke eisen aan de rek- en lasbaarheid.
  • G-> Gietstaal
  • B-> Betonstaal
  • D-> Platte producten voor koudvervorming (gevolgd door C, D of X)
  • H-> Koudgewalste platte producten met een hoge rekgrens bestemd voor kouddieptrekken.

  De kwaliteitsaanduiding, die bestaat uit twee letters of een combinatie van letter en cijfer (JR, J0, J2, K2) en duidt op een eis betreffende de lasbaarheid (de lasbaarheid neemt toe van kwaliteit JR naar K2) en de minimale kerfslagwaarde volgens onderstaande tabel:

  staal-acier-norme-norm-EN10025-1

  Indien van toepassing kan deze aanduiding nog gevolgd worden door: deleveringstoestand, door toevoeging van:

  • + De letter C: geschiktheid voor specifieke aanwending zoals koud-trekken, profileren, koudflenzen.
  • + De letter N, indien de producten in genormaliseerde of equivalente toestand geleverd moeten worden.
  • + AR, “as rolled”

  Voorbeeld

  Staalplaat EN 10025 – S235J2C+N, dit is een constructiestaal (S) met een minimale vloei-grens van 235 N/mm² of MPa (235) en een ge-garandeerde kerfslagwaarde van 27J bij –20°C (J2) in normaalgegloeide toestand geschikt voor koudvervormen.

 • Algemeen

  Een goede bestelspecificatie is belangrijk om problemen te vermijden. Deze informatie zal de leverancier of producent in staat stellen het correcte materiaal te leveren. De door de koper te verstrekken informatie wordt eveneens in EN 10025 beschreven en bestaat uit:

  Bijzonderheden over productvorm en hoeveelheden

  • Verwijzing naar de Europese norm
  • De nominale afmetingen en toleranties
  • Kwaliteit van de staalsoort
  • Of de producten aan een keuring en beproeving moeten onderworpen worden en, indien dit gevraagd wordt, welk keuringsdocument is vereist.
  • Of de verificatie van de mechanische eigenschappen voor de kwaliteit JR per partij of per lading moet uitgevoerd worden.

  Verder vermeldt de norm EN 10025 nog:

  • Chemische samenstelling.
  • Mechanische eigenschappen.
  • Technologische eigenschappen zoals lasbaarheid, koudvervormbaarheid, koudflensbaarheid, ……
  • Eisen i.v.m. keuring en beproeving.

  Literatuur