Skip to main content

News

BIL: Uitbreiding IWIP opleidingen lasinspecteur - Infosessie op 16 juni 2016

BIL breidt haar lasinspectie-opleidingen IWIP (International Welding Inspection Personnel) uit om te beantwoorden aan de toenemende vraag naar gekwalificeerde en competente lasinspecteurs, en dit voor een breder doelpubliek.

IWI-C ~ IWI-S

BIL organiseert vanaf heden de lasinspectie-opleiding voor de twee hoogste niveaus, zijnde niveau C (comprehensive-uitgebreid) en niveau S (standard).
Deze opleidingen kunnen rechtstreeks worden aangevat als vervolgopleiding voor lascoördinatoren IWE, IWT (IWI-C) of IWS (IWI-S).
Daarnaast kunnen technisch gediplomeerden na het succesvol volgen van een schakelopleiding lastechnologie (WT - welding technology) ook aansluitend de opleiding lasinspectie aanvatten.

Infosessie IWIP opleidingen

Om dit nieuwe, uitgebreide aanbod van deze inspectie-opleidingen te verduidelijken organiseert het BIL een infosessie op 16 juni 2016 om 18h00 in haar gebouwen te Brussel.
Inschrijvingen infosessie per mail naar:

Volgende IWIP opleidingen staan open voor registratie
•    Opleiding lastechnologie niveau C (WT-C) met start op 8/09/2016
•    Opleiding lasinspectie niveau C (IWI-C) met start op 2/02/2017
•    Opleiding lastechnologie niveau S (WT-S) met start op 8/09/2016
•    Opleiding lasinspectie niveau S (IWI-S) met start op 2/02/2017

Meer info hier