Skip to main content

News

Als het gaat om duurzame investeringsbeslissingen kiest men voor thermisch verzinken

Als het gaat om duurzame investeringsbeslissingen kiest men voor thermisch verzinken

Bij het ontwerpen van bruggen speelt de architect en de civiel ingenieur als ontwerper en begeleider een cruciale rol in dit complexe proces. Aangezien de beslissing nemers van elk project graag willen weten welke materialen en methoden het beste kunnen worden toegepast, leveren wij eveneens graag onze bijdrage.

Bovendien stellen wij vast dat overheden een steeds actievere rol gaan spelen in het stimuleren van duurzaamheid en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Dit wordt steeds meer opgenomen in haar eigen aanbestedingen door eisen te stellen aan de inhoud en voorwaarden van deze aanbestedingen.

Thermisch verzinkte bruggen

Onlangs heeft de Duitse organisatie ZVO hierover een zeer interessant artikel geplaatst in haar magazine ZVO report (nummer 4/augustus 2016). ZVO staat voor Zentralverband Oberflächentechnik e.V., een grote Duitse organisatie die de belangen binnen en buiten de oppervlaktebehandelingsindustrie behartigt. Alleen al in Duitsland kent deze branche een omzetniveau van ruim 7,5 miljard Euro. Op Europees niveau zet men zich in voor afnemers, producenten en toeleveranciers, kortom: men richt zich duidelijk op de gehele keten. Binnen de belangenbehartiging staan thema’s zoals economische ontwikkelingen, milieu, energie management en voorlichting centraal. Voor meer informatie: www.zvo.org.

De kern van het artikel is dat het discontinue thermisch verzinkproces de meest optimale oppervlaktebehandeling van staal, in vergelijking met andere oppervlaktebehandelingen, is om enorme corrosie- (en dus financiële) schade te voorkomen in voornamelijk de infrastructurele markt. In het artikel wordt onder andere de corrosieproblematiek in Duitsland belicht bij bruggen van voorgespannen beton waar men beter destijds had kunnen kiezen voor staal als alternatief materiaal voor bruggenbouw. Intussen is bekend dat thermisch verzinkte bruggen een levensduur hebben van 70 jaar en meer, dit zonder noemenswaardige onderhoudskosten in genoemde periode. Omdat het bovenvermelde thema inderdaad als zeer actueel kan worden beschouwd, heeft wederom de Duitse organisatie Bauforumstahl e.V. (www.bauforumstahl.de) een uitvoerig ontwerp en advies document laten ontwikkelen in samenwerking met diverse relevante marktpartijen.

galvapower bruggen 02

Duurzaamheid en C2C

Duurzame innovatie biedt de bouwsector ongetwijfeld de meest belangrijke kans voor de toekomst. Overheden in België en Nederland kopen samen jaarlijks voor meer dan 110 miljard euro in aan goederen en diensten. Als aanvulling op de milieu-efficiëntie, waarbij Galva Power op het gebied van grondstoffen en energie al jaren haar vooraanstaande rol door continue innovaties verder ontwikkelt, hebben we in 2015 de fel begeerde Cradle to Cradle®-certificatie van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (San Francisco – USA) via haar auditor “EPEA” uit Hamburg ontvangen. „Cradle-to-Cradle“ (C2C): „van wieg tot wieg“ beschrijft het idee om in volledige productkringlopen te denken en op die manier uiteindelijk in het geheel geen milieubelastend afval te laten ontstaan, terwijl de materialen net als in de natuur een kringloop doorlopen.

Win-Win

De Cradle to Cradle®-certificatie van Galva Power sluit optimaal aan op de ambities van overheden om binnen de inhoud van hun aanbestedingen duurzaamheid en MVO te promoten. Door samenwerking met Galva Power kan onze Cradle to Cradle®-certificatie voor u van significant belang zijn om te voldoen aan de eisen van de aanbesteding of om zelf duurzaamheid centraal te stellen in uw bestekken. Wij hebben als groep in het verleden veel energie gestoken in het Cradle-to-Cradle project. Dat hebben wij gedaan om onze klanten, door onze innovaties, een voorsprong te geven in de markt.

Wij leggen u persoonlijk graag uit hoe we samen een win-win situatie kunnen creëren. In het voorjaar van 2017 plannen wij een seminar met betrekking tot hierboven vermelde interessante onderwerpen. Professionals en experts vertellen u graag meer over het ontwerpen van thermisch verzinkte bruggen en duurzaamheid in relatie tot Cradle to Cradle. Een uitnodiging ontvangt u binnenkort. Uiteraard zijn wij graag bereid u van meer en inhoudelijk gedetailleerde informatie te voorzien. U kunt ons hiertoe altijd bellen of mailen.

Meer info: www.galvapower.com
Centrum Zuid 2037 - 3530 Houthalen
011 510 234 -

galvapower bruggen 03