Skip to main content

News

Visueel lasinspecteur VT level 2 – vernieuwde reeks

Visueel lasinspecteur VT level 2 – vernieuwde reeks

Na de succesvolle organisatie van zo'n 15 cycli VT2, kiest het BIL anno 2017 voor een vernieuwd concept om beter te beantwoorden aan de concrete vragen van de markt.
Hierbij onderscheiden we 2 belangrijke wijzigingen:

Opleiding losgekoppeld van examen

Het BIL organiseert en geeft deze vernieuwde VT-2 opleiding in volledige zelfstandigheid. Deelnemers zullen in de opleiding worden voorbereid op een BANT-examen met het oog op het bekomen van een VT2-certificaat volgens EN ISO 9712. Het examen zelf is niet langer een onderdeel van de BIL-opleiding. Na de opleiding kan de cursist zich inschrijven bij BANT om het examen VT2 af te leggen.

Keuze tussen 3- of 5-daagse opleiding (cf. toelatingsvoorwaarden)

De vernieuwde reeks biedt de keuze tussen een 3-daagse en een 5-daagse opleiding i.f.v. het beantwoorden aan de gevraagde voorwaarden. Diegenen die via een werkgeversverklaring relevante ervaring inzake NDO (gevolgde cursussen algemene NDO, diploma lascoördinatie/lasinspectie zoals RWC-B, IWS, IWT, IWE, IWI-C, IWI-S) kunnen voorleggen, bekomen een vrijstelling voor het volgen van opleidingsdagen 4 en 5, zijnde de 2 extra praktijkdagen.
De 2 extra praktijkdagen kunnen ook optioneel gevolgd worden door deelnemers die ingeschreven zijn voor de 3-daagse opleiding en die extra praktijkervaring wensen op te doen ter voorbereiding van hun BANT-examen.

Meer info : www.bil-ibs.be