Skip to main content

News

Jet Vapor Deposition (JVD): wereldprimeur voor de staalindustrie, ontwikkeld in Luik

[widgetkit id="217" name="ArcelorMittal-Jet-Vapor-Deposition"]
Bezoek van Zijne Majesteit de Koning der Belgen aan de site.

ArcelorMittal, de Waalse regering en Sogepa onthullen een wereldprimeur voor de staalindustrie, ontwikkeld in Luik: de Jet Vapor Deposition (JVD).

Op 3 februari werd de nieuwe Jet Vapor Deposition-lijn (€63 miljoen) op de site van ArcelorMittal in Kessales in België officieel ingehuldigd door Koning Filip. Het evenement is het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de O&O-teams van ArcelorMittal en van de CRM-groep. Samen creëerden ze een baanbrekende technologie in de metallische bekleding van staal.

Metallische bekleding van staal   

De nieuwe lijn voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de voortrekkersrol die Wallonië in het bekleden van staal vervult. De eerste dompelverzinkingslijn werd in 1881 in Flémalle gebouwd. In 1954 rolde het eerste elektrolytisch verzinkt staal ter wereld van de productielijn in Marchin.   

De nieuwe JVD-lijn (Jet Vapor Deposition) maakt deel uit van een investeringsprogamma van €138 miljoen, in het kader van het ‘Industriële Plan’ dat in 2014 werd afgesloten tussen ArcelorMittal, de Waalse regering, Sogepa en de sociale partners. Het JVD-project werd gefinancierd door Sopega via ARCEO, een joint venture tussen Sogepa en ArcelorMittal.

De JVD-technologie bekleedt staalplaat in een vacuümruimte door zink tegen hoge snelheid op het staal te verstuiven. De JVD-technologie, die gebruikt zal worden om staal te bekleden voor automobiel- of industrietoepassingen, biedt vele voordelen:

  • Het resulteert in een kleinere ecologische voetafdruk. Een levenscyclusanalyse die de milieubelasting van het volledige proces evalueert toonde een hoog rendement en laag energieverbruik aan.
  • Het verzekert een uitzonderlijk gelijkmatige bekleding die de oppervlakkwaliteit verbetert en het lassen voor de klant eenvoudiger maakt.
  • Het verzekert een uitstekende hechting van de bekleding, ongeacht de staalsoort, ook voor de nieuwe generatie ultrahogesterktestalen die momenteel in ontwikkeling zijn.
  • Het bekleden van staal onder vacuüm en bij lagere temperaturen, vermijdt het risico op staal- of zinkoxidatie. 
  • Het is een uitermate flexibel proces. Het maakt verschillende diktes van bekleding mogelijk (één zijde of twee zijden) en kan een verscheidenheid aan substraten bekleden, ongeacht hun chemische samenstelling.  

Jean-Claude Marcourt, Viceminister-president en Waals Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Nieuwe Technologieën, zei :

"De JVD-technologie zal de milieuprestaties van de nieuwe generatie staalsoorten versterken. Dit bevestigt opnieuw het mondiale leiderschap van Wallonië op het vlak van bekledingstechnologie.  De toekomst van het Waals staal ligt volledig bij innovatie. Daardoor zijn wij in staat om de productie te garanderen dankzij de kennis en de uitmuntendheid van hooggekwalificeerd personeel."

Matthieu Jehl, CEO van de cluster ArcelorMittal Gent-Luik, zei:

“De kracht van ArcelorMittal ligt in zijn vermogen om te innoveren en de grenzen van de staalproductie te verleggen. De investering van €63 miljoen in de JVD-lijn, samen met onze partners, en de bredere investeringplannen voor ArcelorMittal in Gent en Luik tonen duidelijk aan dat ArcelorMittal gelooft in een toekomst voor de staalproductie in België. Ik ben ontzettend trots op alle ArcelorMittal-medewerkers die aan dit project hebben gewerkt.”   

Renaud Witmeur, voorzitter van het managementcomité van Sogepa, zei:

“De JVD-technologie toont de expertise en het innovatievermogen van de Luikse staalindustrie aan. Deze investering van Sogepa, in samenwerking met ArcelorMittal, bevestigt ons engagement om samen met onze privépartners de toekomst van de staalsector in Wallonië mee uit te bouwen, onder meer door de lancering van innovatieve producten.”    

Greg Ludkovsky, vice-president en hoofd van onderzoek en ontwikkeling bij ArcelorMittal, voegde toe:

“Het JVD-proces is uniek. Het is een echte wereldprimeur die enkel tot stand kon komen door  een doorbraak in de wetenschappelijke ontwikkeling. De inhuldiging van vandaag is het resultaat van acht jaar hard werken door ArcelorMittal en de CRM-groep. We zijn gestart met een kleine labotest. Vandaag hebben we een volwaardige industriële oplossing die operationeel is. Dat betekent dat we onze klanten unieke oplossingen kunnen aanbieden in verschillende markten.”  

Jetgal® en Jetskin™  

JVD is een baanbrekend proces, zowel naar productieproces als op het gebied van productontwikkeling. Het voegt twee gloednieuwe productfamilies toe aan ArcelorMittal’s unieke waaier van metallische bekledingen: Jetgal® en Jetskin™.
 

  • Jetgal®  is de merknaam voor de JVD-zinkbekleding aangebracht op staalsoorten bestemd voor de automobielindustrie. Het is onder meer ontwikkeld voor ultrahogesterktestalen zoals Fortiform®, dat in ArcelorMittal Gent en Luik wordt geproduceerd.
  • Jetskin™ is de merknaam voor de JVD-zinkbekleding toegepast op staalsoorten voor industriële toepassingen, zoals huishoudapparaten, deuren, vaten en interieurtoepassingen.

Meer info