Skip to main content

News

Benelux Trofeeën voor Thermisch Verzinken 2017 werden uitgereikt

Op 10 oktober 2017 werd tijdens de Nationale (Nederlandse) Staalbouwdag in Amsterdam de BTTV 2017 uitgereikt. De Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken wordt tweejaarlijks georganiseerd. Dit jaar heeft de jury in totaal 111 projecten beoordeeld uit België, Nederland en Luxemburg. Negentien projecten werden genomineerd.

Alle deelnemende projecten zijn opgenomen in een mooi boek dat hier gratis verkrijgbaar is. Alle deelnemende projecten worden eveneens getoond in een digitale editie van het Zinkinfo Magazine. Op de website van Zinkinfo Benelux is een pagina gewijd aan elk project van deze jubileumeditie.

De jury verduidelijkte zijn beslissing als volgt:

De winnaars zijn geworden:

Categorie INDUSTRIEBOUW - Den Haag Afvalbrengstation

Het afvalbergstation is een gebouw voor afval in een stedelijke context, gebouwd met gerecycleerde bouwelementen. De ontwerpers zijn er in geslaagd om op basis van een zeer helder en rationeel concept een zeer genereus gebouw te maken. De hoofddraagstructuur bestaat uit stalen kolommen en vakwerken die de overspanning tussen beide langse gevels in één keer maken. Het sheddak geeft ritme en schaal aan het gebouw. Zowel gevel als stalen draagstructuur zijn thermisch verzinkt om te beantwoorden aan de vereiste levensduur van 50 jaar. Dit project is een voorbeeldproject in vele opzichten en kan inspiratie bieden voor nieuw te ontwikkelen afvalbergstations/containerparken in een stedelijke context.

bttv2017 001

Fotograaf: Daria Scagliola

Categorie UTILITEITSBOUW - Silex’s

De systematiek en doorgedreven logica van de stalen structuur is bepalend voor de architectuur van dit ronde gebouw. De afmetingen van de stalen elementen zijn gericht op een verregaande prefabricatie en zeer geschikt om een optimale thermische verzinking te kunnen garanderen. Het is immers een publiek gebouw, uitermate efficiënt geconcipieerd, duurzaam in de betekenis van een lange levensduur maar evenzeer duurzaam door haar flexibiliteit, omdat ook verregaande demontage tot de mogelijkheden behoort.

bttv2017 002

Fotograaf: Rino Noviello

Categorie WONINGBOUW - Transformatie van een eengezinswoning

De nieuwe uitbreiding is geplooid tussen de beide aanpalende woningen en trekt zich in verticale snede trapsgewijs terug met de hoogte. Dit resulteert in een boeiende ruimtelijkheid en beleving. De jury waardeert het consequent materiaalgebruik voor de gevel, de draagstructuur en de trap. Allen zijn in staal uitgevoerd, voorzien van een duplexsysteem.
De centrale trap in de vide is een ruimtebepalend element in de woning en verbindt de verschillende leefruimtes. Hij is fijn gedetailleerd. Trapbomen en tredes zijn als gelaste en geprefabriceerde elementen op de werf gebracht te zijn en vervolgens gebout tegen de hoofdstructuur. Het geheel oogt uiterst licht en transparant.

bttv2017 003

Fotograaf: Vanden Eeckhoudt - Creyf Architectes

Categorie INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT VRI - Portaal Nijmegen

The devil is in the details. Deze ogenschijnlijke eenvoudige structuur werd omwille van het transport en het thermisch verzinken opgeknipt in kleinere delen. Die delen zijn onderling verbonden door middel van blinde boutverbindingen. Deze zijn bovendien minutieus uitgewerkt in functie van een correcte verzinking, met het oog op een lange levensduur en beperkt onderhoud. Alle technische voorzieningen voor de verkeerslichten werden mooi geïntegreerd in de profielen. Dit is een mooi staaltje van ingenieurskunst. Zowel het louter structurele concept als de uitwerking van de verschillende knopen en verbindingen worden zeer gewaardeerd.

bttv2017 005

Fotograaf: IPV Delft Creative Ingenieurs

Categorie KARAKTERISTIEKE STALEN ELEMENTEN - Maagdentoren Zichem

De Maagdentoren in Zichem is een publiek toegankelijk gebouw. De hedendaagse toevoegingen werden met grote zorg en veel gevoel voor materialiteit ingepast in de bestaande constructie. Ze onderscheiden zich duidelijk van de historische constructie in ijzerzandsteen. De keuze voor verzinkt staal is weloverwogen gezien de moeilijke bereikbaarheid voor onderhoud na de plaatsing. De draagstructuur voor het dak werd opgeknipt in zo groot mogelijke te verzinken stukken en ter plekke onderling verbonden. De jury is onder de indruk van de wijze waarop de architecten en ingenieurs dit project hebben gerealiseerd en de bijdrage die het verzinkt staal vervult in het architecturale concept.

bttv2017 004

Fotograaf: Mevr. R. Mahaux

Categorie OPENBARE RUIMTE - Trappartij met uitzichtplatform ENCI-groeve

Het project omvat een trappartij die slingert langs de rotspartijen en culmineert in een fantastisch plateau met uitzicht op de groeve. Natuur wordt structuur en structuur biedt een zicht op de natuur. Het is een zeer krachtig gebaar, no nonsense in aanpak. Verzinkt staal is een geslaagde keuze voor de structuurelementen. Enerzijds draagt het bij tot het robuuste en stoere karakter van de constructie, anderzijds is het een uitstekende keuze voor deze grote structuurelementen die toegepast worden in buitenomstandigheden waarbij het ‘zelfhelend effect’ van de zinklaag essentieel is

bttv2017 006

Fotograaf: Bjorn Frins - Speer Multimedia