Skip to main content

News

Mijlpaal voor het Belgisch Instituut voor Lastechniek: ISO 17025 accreditatie

Mijlpaal voor het Belgisch Instituut voor Lastechniek: ISO 17025 accreditatie

Na de ISO 9001 certificatie in 2009 en de VCA* certificatie in 2016, heeft het BIL opnieuw een belangrijke stap vooruit gezet in het aanbieden van materiaaltesten. Voor een aantal van de aangeboden testen verkreeg het BIL nu ook een BELAC-accreditatie volgens ISO 17025.

Primeur in België 

Het BIL is trots als eerste laboratorium in België volgende geaccrediteerde ISO 17025-testen te kunnen aanbieden:

  • Crack Tip Opening Displacement (CTOD - breukmechanische) testen, en dit voor zowel basismetaal als gelaste verbindingen.
  • Testen in het kader van de CLP richtlijn (Classification, Labelling and Packaging), de Europese verordening voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. In deze test wordt de corrosiviteit van stoffen en mengsels ten opzichte van metaal bepaald.

Verder werd ook accreditatie bekomen voor de zoutneveltest volgens EN ISO 9227 (neutrale zoutnevel). In deze test wordt de weerstand van materialen tegen corrosie in een kunstmatige omgeving beproefd.

De volledige scope van accreditatie kan op de website van BELAC gevonden worden

Voor verdere vragen