Skip to main content

News

Nieuw handboek ‘Steel design 2 – Fire’

steel design 2 fireEnkele jaren geleden werd met de hulp van Worldsteel een consortium opgezet tussen Bouwen met Staal (Nederland), BauforumStahl (Duitsland), SZS (Zwitserland) en Infosteel (België/Luxemburg) om een reeks bestaande handboeken over het ontwerpen van staalstructuren te herwerken en te actualiseren.

Na ‘Steel Design 1 – Structural Basics’ (2019) is nu het tweede boek in deze reeks gepubliceerd : ‘Steel Design 2 – Fire’. Binnen de reeks publicaties van Infosteel vervangt dit Engelstalige boek ook het Nederlandstalige boek ‘Brandveiligheid’.

Bij het schrijven van deze ‘Steel Design’-reeks wordt een heel concept toegepast: enerzijds is het boek op zichzelf leesbaar en bruikbaar in heel Europa, anderzijds is er aanvullende informatie beschikbaar voor lezers uit specifieke landen. Deze nationale informatie wordt digitaal ter beschikking gesteld van de gebruikers van het boek. Dat maakt het ook mogelijk om snel updates te publiceren (bijvoorbeeld zodra er op nationaal vlak iets aan de wetgeving wijzigt). Voor de Belgische en Luxemburgse nationale informatie verzorgt Infosteel de samenstelling, verspreiding en updates.

Onmisbaar in het boekenrek van elk studiebureau en staalbouwer. Het boek kan eenvoudig online besteld worden.

Bestel het boek hier