Skip to main content

staal-acier 06

staal-acier 06

Het zesde nummer van Staal-Acier besteedt ruime aandacht aan de jaarlijkse studentenSTAALprijs van het Staalinfocentrum. Aangezien er geen sprake is van een onderlinge competitie tussen de deelnemende departementen, komen alle projecten aan bod.

In dit nummer bespreken we tevens de mogelijkheden van weervast staal en evalueren we het gedrag van staalstructuren na brand.

Vanaf nu verschijnen in elk nummer van Staal-Acier twee vragen die door de helpdesk werden beantwoord. Een panel van experts zal instaan voor de verificatie van de inhoud.

In de rubriek ‘focus’ belichten we de studie over windmasten die Philippe Samyn enkele jaren geleden uitvoerde in opdracht van Fabricom.We hebben goede hoop dat het niet bij een studie zal blijven, aangezien anno 2005 het besef is gegroeid dat we in België dringend werk moeten maken van alternatieve energiewinning om de belasting op het milieu terug te dringen en onze afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers te verkleinen.