Skip to main content

staal-acier 10 - StudentenSTAALprijs 2004-2005

staal-acier 10

In dit nummer komt de StudentenSTAALprijs uitgebreid aan bod.

Het Staalinfocentrum krijgt wel eens het verwijt sommige architecten of studiebureaus teveel voor het voetlicht te plaatsen, maar in het geval van Samyn and Partners kan niemand ontkennen dat dit bureau de voorbije decennia een toonaangevende rol heeft vervuld in het Belgische architectuurlandschap. In plaats van de zoveelste retrospectieve, willen we hier vooral een aantal niet uitgevoerde of toekomstige ontwerpen onder de loep nemen.

De aandachtige lezer zal vast en zeker al opgemerkt hebben dat we regelmatig ingaan op toepassingen van weervast staal (beter bekend onder de merknamen Cor-Ten of Indaten). Ditmaal bekijken we een voetgangersbrug in de buurt van Charleroi, ontworpen door het Bureau d’études Greisch.