Skip to main content

staal-acier 11 - Brandveilig bouwen met staal

staal-acier 11

In landen als Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk scoort staal zeer hoog qua marktaandeel in de bouw, zowel in de industriebouw als in de meerverdiepingbouw. Ongetwijfeld is de ontwikkeling van fire safety engineering sinds de jaren ‘80 één van de belangrijkste oorzaken van dit succes. Uit verschillende contacten met Belgische brandweerofficieren en studiebureaus blijkt dat de tijd rijp is voor een doorbraak van deze wetenschap in ons land.

Ook de wetgever is zich bewust van de voordelen, en is bereid het wettelijk kader te creëren dat de weg moet vrijmaken voor fire safety engineering. Wetgeving alleen is natuurlijk niet voldoende, er zal ook nood zijn aan een doorgedreven opleiding voor ingenieurs die zich in deze discipline willen bekwamen.

Bij het kantoorproject Floralys in Sint-Denijs-Westrem kan je moeilijk naast de kwaliteiten van staal kijken. Lichte stalen kolommen die als het ware verdwijnen in de gevel van het spits oplopend gebouw dragen bij tot een uiterst verfijnde architectuur die opvalt door haar eenvoud. De combinatie van een stalen draagstructuur met betonnen vloeren en glazen gevels leidde tot een snelle, brandveilige en economische oplossing.