Skip to main content

staal-acier 18 - StudentenSTAALprijs 2006-2007

Raadpleeg hier de online-versie van ons magazine

staal-acier 18

staal_acier 18 wijdt bijzondere aandacht aan de StudentenStaalprijs die elk jaar door het Staalinfocentrum wordt uitgereikt. De 25 architecturale en/of technische projecten die in 2007 ingediend werden door de universiteiten en de hogescholen, tonen niet alleen het succes van de prijs aan, maar ook een toenemende aandacht voor de staalbouw in het onderwijs. Jonge architecten en ingenieurs overtuigen van de troeven van staal in de bouw is trouwens n van de voornaamste doelstellingen van het Staalinfocentrum.

Het ex-aequo winnende project Nowa Huta Mediatheek van Sebastien Delagrange, Sint-Lucas Gent, is voorafgegaan door een diepgaande historische analyse van de site Nowa Huta (Nieuwe Staalwerken) te Polen. Om de site te verbinden met zijn specifiek karakter werd het project een representatief ontwerp, doordrongen van het idee staal, en niet alleen in keuze van materiaal. In het project 'Sport Evenementen Hal Nowa Huta' door Cliff Reid, eveneens Sint-Lucas Gent, is getracht een zo polyvalent mogelijke hal te ontwerpen, zonder in te boeten aan de onthaalcapaciteit van toeschouwers.