Skip to main content

info-steel 26 - Brandveilig bouwen met staal

Raadpleeg hier de online-versie van ons magazine

info-steel 26

Naast de StudentenSTAALprijs 2009, behandelt dit ‘info_steel’-nummer het thema brandveiligheid. Drie artikelen gaan dieper in op de nieuwe tendensen omtrent dit onderwerp.

Een eerste artikel is gewijd aan de bijlage 6 ‘Industriële Gebouwen’ van de Basis Normen. In het bijzonder wordt de nadruk gelegd op het prestatiegericht karakter van deze nieuwe wetgeving die het niveau van eisen - waaronder deze met betrekking tot de stabiliteit bij brand - moduleert in functie van het brandrisico. Deze nieuwe aanpak vormt een ware uitdaging voor ontwerpers van dit type van constructies: een verstandig design van industriële gebouwen maakt het mogelijk om de passieve en actieve brandpreventie te rationaliseren.

Recent onderzoek door ArcelorMittal met betrekking tot de stabiliteit bij brand van vloeren heeft geleid tot een ontwerp-methode en de berekeningssoftware FRACOF, beide gevalideerd door proeven op ware grootte. De berekeningssoftware is gratis beschikbaar en houdt rekening met de gunstige effecten van een analyse per structuurdeel.

Het artikel over de Firebreak 4h toont de beschikbaarheid aan van eenvoudige technologische oplossingen als antwoord op het geheel van de voorschriften met betrekking tot compartimentering. Het voorgestelde systeem zorgt ervoor, bovenop de welbekende eisen van thermische isolatie en vlamdichtheid, dat de integriteit van de wand wordt behouden bij het instorten van de structurele elementen in het getroffen compartiment.