Skip to main content

Staalkennis - Materiaal, gebruik en toepassing

Opleiding 'Staalkennis' - Ideaal voor uw nieuwe medewerkers

Inhoud, doelpubliek en voorkennis

De cursus “Staalkennis” richt zich tot personen die een algemene kennis van staal willen verwerven. De opleiding is in het bijzonder aan te bevelen voor zij die nieuw zijn in de staalsector (bouw - industrie), maar is evenzeer nuttig voor zij die hun kennis wil opfrissen of de meest recente kennis willen verwerven. Daarnaast kan de opleiding ook nuttig zijn voor personen die buiten de staalsector werkzaam zijn, maar er mee in contact komen via klanten, leveranciers, of overheidsinstellingen. De beroepsactiviteit van de deelnemers varieert van ontwerpen, projectleiding, aankopen, verkopen, ... tot administratie.

Cette formation est également organisée en français (à Namur-Loyers).

De cursus « Staalkennis » is opgebouwd rond 3 thema’s :

 • Het materiaal “staal”
  Hoe wordt staal gemaakt?  Wat zijn de eigenschappen van staal ?  Wat zijn de verschillende staalsoorten en hoe begrijpen we de benamingen er van  ? Wat is het verschil tussen een 2.2- en een 3.1-certificaat ?
  In het kader van dit thema wordt ook een bedrijfsbezoek georganiseerd aan een staalfabriek.
 • Het gebruik van staal
  Welke producten worden gemaakt in staal ?  Zowel profielen, vlak staal, buizen, inox, wapeningsstaal, ... komen aan bod. Welke producten worden gebruikt in welke toepassingen ?  Wat is het verschil tussen een HEA, HEB en HEM-profiel ? Welke marktspelers komen tussen vanaf de staalfabriek tot in de eindtoepassing ? Welke producten zijn courant verkrijgbaar, hoe wordt de prijs berekend, hoe worden ze besteld en wat is de levertermijn ? Welke systemen van corrosiebescherming bestaan er ?  Hoe worden verschillende delen in staal verbonden ?
 • Toepassingen van staal in de bouw
  Wat zijn de specifieke productkenmerken voor wapeningsstaal, gevelbekledingen, isolerende sandwichpanelen, vloerplaten en dragende elementen ?  Welk type constructie-oplossingen zijn mogelijk en/of aangewezen met staal ?  Hoe zit het met de brandveiligheid van stalen constructies ?  Welke positie nemen stalen bouwelementen in op het vlak van duurzaamheid ? Wat is de CE-markering van stalen producten ?

De focus van de cursus ligt op de praktische toepasbaarheid van de informatie in de dagelijkse werking van het bedrijf.  Daarom wordt er voor de lesgevers een evenwicht nagestreefd tussen medewerkers van Infosteel, mensen uit het bedrijfsleven en specialisten van vakorganisaties.

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Praktische informatie en inschrijving

De Nederlandstalige opleiding vindt plaats in Herentals in de vergaderzalen van Link21, (Welvaartstraat 14-1) op 24/9 - 1/10 - 8/10 - 15/10 - 22/10/2015 telkens van 9u30 tot 17u00, met uitzondering van de tweede lesdag, waar een bedrijfsbezoek voorzien is. De locatie is gemakkelijk bereikbaar met de auto (vlakbij afrit 21 van de E313 Antwerpen-Hasselt) en er is gratis parking

In de prijs van de opleiding zijn inbegrepen :

 • Syllabus en kopie van de handouts bij de lessen
 • Vademecum van de staalproducten
 • Drank tijdens de pauzes en broodjeslunch ‘s middags
 • Kosten voor het bedrijfsbezoek (een collectieve verplaatsing vanuit Herentals is niet voorzien)

Volgende deelnamekosten (BTW 21% exclusief) zijn van toepassing  :

 • Gold Members van Infosteel en Bouwen met Staal: 1575 € pp
 • Silver Members van Infosteel :1800 € pp
 • Bronze Members en individuele leden van Infosteel: 1975 € pp
 • Bedrijfs- en individuele leden van Bouwen met Staal: 1975 € pp
 • Andere : 2250 € pp
 • Alle kortingen, zoals bijvoorbeeld voor leden, zijn reeds verwerkt in deze prijzen.

Deelnamevoorwaarden :

 • Het volledige bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding betaald te zijn.  Een factuur wordt daarvoor opgestuurd.
 • Annulering kan enkel schriftelijk.  Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang zijn geen kosten verschuldigd.  Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang is 50 % van het deelnamebedrag verschuldigd.  Bij annulering later dan 7 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.
 • Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen.  De cursus vindt plaats vanaf 12 inschrijvingen.
 • Bij meer dan 25 inschrijvingen is de volgorde van inschrijving bepalend.  Uitgezonderd als van 1 bedrijf meer dan 3 personen inschrijven, worden enkel de 3 eerste inschrijvingen van dat bedrijf in deze voorkeursvolgorde opgenomen (dit om zo veel mogelijk bedrijven toe te laten iemand de opleiding te kunnen laten volgen).

Meer informatie :

De opleiding 'Staalkennis' wordt georganiseerd door Infosteel in samenwerking met Bouwen met Staal (NL)

infosteel logo 2015     bouwen met staal