Skip to main content

Kracht + vorm (Bouwen met Staal)

Kracht + vorm (Bouwen met Staal)Het boek 'Kracht + vorm' behandelt de constructies van bouwwerken als inleiding tot het vakgebied van het constructief ontwerpen. Constructies zorgen er voor dat bouwwerken niet omvallen en instorten. Het boek is bestemd voor studenten in het eerste jaar van de opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde van universiteiten, hogescholen en academies van bouwkunst. 

In een aantal oriënterende hoofdstukken maakt de student kennis met de bouwwerken van de civiele techniek (met name gebouwen en bruggen) en met de constructies die daarbij horen met hun typen, begrippen en benamingen. Ook de hoofdstukken over constructies in staal, beton, hout en steen zijn bedoeld als kennismaking. De tekst maakt zichtbaar hoe constructies onderling verschillen, afhankelijk van het gebruikte materiaal. Het hoofdstuk over funderingen is eveneens informatief.

De essenties van het construeren komen naar voren in de hoofdstukken over belastingen op gebouwen, krachten in constructies, stabiliteit, vormveranderingen en veiligheid. Enerzijds schetst dit boek de breedte van het gebied van het construeren en de context waarin dit plaatsvindt. Anderzijds is gestreefd naar beknoptheid, waardoor essentiële kennis niet wordt ondergesneeuwd door bijzaken.

'Kracht + vorm' bevat talloze tekeningen en foto's geheel in kleur die de aard van het vakgebied illustreren: het construeren, waarin het visuele aspect een belangrijke rol speelt.

Naast korte aanvullingen en correcties zijn in de tweede druk enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd (duurzaamheid, functioneel ontwerp van een brug en brandveiligheid) en zijn enkele paragrafen naar andere hoofdstukken verplaatst. Ook zijn nieuwe foto's en tekeningen toegevoegd.

De auteur – prof.ir. J. Oosterhoff – was oprichter en directeur van adviesbureau ABT. Tevens was hij hoogleraar Draagconstructies aan de Technische Universiteit Delft.

  • Kracht + vorm (2e druk). Inleiding in de constructieleer van bouwwerken - J. Oosterhoff,
  • Uitgever: Bouwen met Staal, Zoetermeer (NL) 2013 (2de druk), ISBN 978-90-72830-93-7
  • Taal: NL 
  • Pagina’s: 200

Raadpleeg hier de inhoudsopgave

Bestel het boek online