Skip to main content
Foto: jvdb (Infosteel)

Nieuwe brug met hangende passerelle

Over de Ourthe in Tilff

Deze nieuwe verkeersbrug met onderliggende fiets- en voetgangerspasserelle over de Ourthe in Tilff maakt deel uit van een grootschalige overheidsopdracht die ook de landschapsinrichting van publieke ruimtes zoals parkeerterreinen, promenades voor zachte weggebruikers langs de rivieroevers, de herinrichting van de kades, de creatie van een doorgang onder de spoorwegen en auto- en voetgangersverbindingen omvat.

 • Tilff (Esneux)
  Plaats
 • SPW – DG01
  Opdrachtgever
 • A.M. Arcadis - AAST - Ney (auteurs du projet)Ney & Partners (architecte)
  Architect / Ontwerper
 • Ney & Partners
  Studiebureau stabiliteit
 • BAM Galère
  Hoofdaannemer
 • Emesa puis Almex Metaal (structure),
  Ferrokonstrukt (passerelle suspendue)
  Staalbouwer
 • TMI (garde-corps et escaliers)
  Andere staaltoepassingen
 • Ney and Partners / Arcadis / TMI / SPW
  Infosteelleden