Skip to main content
Foto: Germán Bourgeat

Kerk Schelderode wordt ontmoetingscentrum

Beschermen van alsmaar zeldzamer wordende stille ruimtes

Onze samenleving wordt steeds meer seculier. Kerken lopen in snel tempo leeg. De vaststelling baart niet alleen de kerkelijke overheid zorgen. Alle cultuurliefhebbers zijn het erover eens dat religieus erfgoed de moeite loont bewaard te worden. De vraag is welke nieuwe invulling er aan kerkgebouwen kan gegeven worden.
Het probleem stelde zich ook in Schelderode, een deelgemeente van Merelbeke. De belangstelling voor erediensten in de Sint-Martinuskerk liep ook daar terug. Dus werkte het lokaal bestuur in samenspraak met de kerkelijke overheid, plaatselijke verenigingen en buurtbewoners aan een toekomstvisie die inspeelde op de behoeften van de gemeenschap. Snel kwam men tot de wens om de kerk om te vormen tot een ontmoetingscentrum voor Schelderode en de (deel)gemeenten daarrond.

 • Schelderodeplein 12, Schelderode
  Plaats
 • Gemeente Merelbeke
  Opdrachtgever
 • Bressers architecten, Gent
  Architect / Ontwerper
 • Group Monument, Ingelmunster
  Hoofdaannemer
 • JK Glasconstruct, Kruisem
  Staalbouwer