Skip to main content

Torentrap, Luxemburg

[widgetkit id="55" name="Tour-escalier-Luxembourg"]

De wijk Grund, gelegen in de benedenstad aan beide zijden van de Alzette, is de oudste van de stad Luxemburg. Hij dateert uit de Middeleeuwen, een periode waarin ambachtslieden zich in het ‘Pfaffenthal’, het historisch hart van de stad, vestigden. De torens van de Vaubanvesting, een verdedigingslinie uit de XVIIde eeuw die prachtig bewaard bleven, zijn de echte symbolen van deze wijk. Ook vandaag blijven ze historische monumenten waar niemand omheen kan.

De Luxemburgse dienst van monumenten en landschappen pakte uit met de ‘Itinéraire Culturel Vauban’, waarvan verschillende werken tussen 1995 en 2012 werden uitgevoerd. Maar een groot probleem bleef lang onopgelost. Wanneer de bezoeker beneden vanaf de Porte des Bons Malades aan de Vaubantoren zijn weg wil verderzetten, moet hij op de vestingen geraken, bovenop de wal die destijds de Porte des Bons Malades verbond met de hoogten van het fort Niedergrünewald. Vermits het onderste deel van de vestingswal in de XIXde eeuw werd afgebroken, werd de toegang voor de bezoekers bijzonder hachelijk.

Enkele jaren geleden werd alleen het bovenste deel ervan heropgebouwd. De oplossing waarvoor gekozen werd, is die van de bouw van een hedendaagse trap die voor een echte voetgangersverbinding zorgt tussen de wijk Pfaffenthal en de bovenstad. De architecten slaagden erin een schitterende trap in verzinkt staal te maken, die toch voldoende sober is om zich harmonisch in het bestaande historische landschap te integreren. Van bij het begin bleek het hoofdprobleem de manier te zijn waarop een eigentijds element kon ingepast worden in de historische omgeving van de site. Om de samenhang en de integratie te verzekeren, werd een basisstructuur uit een sokkel van beton gemaakt. De metalen box werd op deze basis die de trap omhult, verankerd. De primaire structuur draagt de profielen van de trap door middel van acht palen die de traparmen met de overlopen, koppelplaten, dwarsdragers en windverbanden met elkaar verbinden. De treden en overlopen bestaan uit rechthoekige roosters met mazen van 11/33 mm, net zoals de trapleuningen en de relingen. De secundaire structuur is samengesteld uit verticale staalprofielen 40/40/2 mm en horizontale staalprofielen 20/20/2 mm in geperforeerde plaat met mazen van 15 mm/60 mm – en een tussenafstand van 20 mm. Naarmate men de trap oploopt, werden op verschillende overlopen - op specifieke plekken aan de binnenkant van de muren - openingen voorzien.

De constructie werd beschermd door middel van een Duplex-procedé bestaande uit een warmverzinking gevolgd door een primaire laag polyurethaan en een afwerklaag in RAL-kleur 7022. De onderconstructie bestaat uit vierkante kokers in platstaal. De gevels en borstweringen zijn samengesteld uit gegalvaniseerde platen in bandvorm en zijn eveneens gekleurd in RAL 7022.

De architecten lichten hun keuze voor gegalvaniseerd staal toe: ‘De bouwheer vroeg van bij het begin de nodige terughoudendheid in de architecturale expressie in acht te nemen en rekening te houden met de militaire getuigen van het verleden. Wat het nuttigheidsaspect van de voetgangerstrap betreft, beseften we goed dat de aanwezigheid van een nieuw bouwwerk in het landschap van de wijk de nodige architecturale research zou vergen. Maar we waren ook overtuigd van de noodzaak dat elke tijdsperiode een eigen uitdrukking behoeft. De architecturale research en de keuze voor staal werden zo mee ingegeven door de wil een contrast te creëren tussen het verleden en het heden, met respect voor de harmonie en het evenwicht in de compositie. Maar de optie staal werd eveneens bepaald door de stabiliteits- en de uitvoeringseisen, onder meer omwille van zijn montagesnelheid, wat bijvoorbeeld heeft toegelaten dat de werken verliepen zonder dat we het verkeer moesten lamleggen’.

pdf Artikel in het magazine info-steel

Tour des Bons Malades, rue St. Mathieu, Luxembourg
Plaats_Localisation
Service des Sites et Monuments Nationaux – Ministère de la Culture, Luxembourg
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
Becker Architecture & Urbanisme, Luxembourg
Architect_Architecte
InCA Ingenieurs Conseils Associés, Niederanven
Studiebureau_Bureau d’études
OBG Lux, Ellange
Algemene aannemer_Entrepreneur général
Ateliers Hoffmann, Diekirch
Staalbouwer_Constructeur métallique

Foto’s_Photos : INCA Ingénieurs Conseils Associés, Gilles Martin