Skip to main content
Serge Brison
Award 2016 - Nomination

Voetgangersbrug Fransman

De huidige stedenbouwkundige situatie van de omgeving rond de Fransmanstraat in Laken is erg complex. De treinsporen delen de straat op een brutale wijze in twee. De topografie is ingewikkeld en de bestaande hellende vlakken tonen aan dat er gebrek is aan een goed gedefinieerde publieke ruimte. De sokkels moeten nieuwe publieke ruimten creëren en de toegankelijkheid en leesbaarheid van de brug en de plek verbeteren. De voetgangersbrug bestaat uit geplooide staalplaten, die geprefabriceerd en vervolgens gemakkelijk gemonteerd kunnen worden.
 • Fransmanstraat, Brussel
  Plaats
 • Stad Brussel , Brussel
  Opdrachtgever
 • Ney & Partners - MSA, Brussel
  Architect / Ontwerper
 • Ney & Partners, Brussel
  Studiebureau (stabiliteit)
 • SECO, Brussel
  Controlebureau
 • ANMECO, Zwijndrecht
  Hoofdaannemer
 • Serge Brison
  Foto