Skip to main content

Hedendaags landhuis, Pajottenland

[widgetkit id="108" name="Een-hedendaags-landhuis-Pajottenland"]

Op vraag van de opdrachtgever werd in het open glooiend Pajottenland een hedendaags landhuis geconcipieerd met grote open ruimtes die onderling zouden verbonden worden met flaneerruimtes.

De zijflanken van de tussenzittende halfhoge archiefruimtes werden hierbij opgevat als spanten die tussenliggende circulatieruimte met hellingbanen mogelijk maken, wat tegelijkertijd ook de wens van de opdrachtgever onderschrijft om te kunnen flaneren in de woning. Deze hellingbanen zelf maken het verspringen van de woonruimtes met halve verdiepen mogelijk én overbruggen tegelijk het bestaande niveauverschil in het glooiende terrein tussen voor- en achtergevel. De stijfheid van het geheel wordt gerealiseerd door de tussenliggende welfsels van de verschillende niveaus, de windverbanden, en de massieve koker in de inkomruimte. Alle vrijstaande kolommen in de open ruimtes zijn bedacht in ronde kokerprofielen die naadloos aansluiten op de I-liggers. Daar waar schuine kokerprofielen de overgang maken naar de schuine dakstructuur en de verhoogde entree-ruimte creëren, zijn er specifieke overgangsstukken ontworpen die zowel esthetisch als structureel het totaalconcept van de staalstructuur onderbouwen. Tenslotte werd deze totaalstructuur bekleed met een lichte buitenschil en ingevuld met lichte tussenwanden.

In deze woning werd met behulp van het stalen skelet niet alleen een antwoord geformuleerd op het niveauverschil in het landschap tussen voor- en achtergevel, maar ook het verschuiven en verdraaien van de woonvolumes in plan konden zeer eenvoudig opgevangen worden door het concept van de staalstructuur.

Het canope huis in het Vlaamse Pajottenland
Plaats_Localisation
Privé
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
MDMA (Martine de Maeseneer Architecten), Brussel_Bruxelles
Architect_Architecte
BAS Dirk Jaspaert, Kessel-Lo
Studiebureau_Bureau d’études
Bati, Wemmel
Algemene aannemer_Entrepreneur général
Staalconstructies Rietveld, Lommel
Staalbouwer_Constructeur métallique

Foto’s_Photos : Filip Dujardin