Skip to main content
Patrick Vanhopplinus

Twee basculebruggen voor wegverkeer over Kieldrechtsluis

Vermoeiingsproblematiek bepalend voor talrijke details

Twee stalen basculebruggen overspannen sinds kort de nieuwe Kieldrechtsluis in de Antwerpse haven. Ze zijn bedoeld voor wegverkeer en kwamen naast de eerder voltooide bruggen voor gemengd verkeer (weg-, spoor- en havenverkeer). De vermoeiingsproblematiek het hoofd bieden, was een van de belangrijkste ontwerpuitdagingen.

 • St Antoniusweg - Kieldrecht (BE)
  Plaats
 • NV Deurganckdoksluis - Antwerpen
  Opdrachtgever
 • Expertise Beton en Staal (EBS) - Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid - Brussel-Bruxelles
  Architect / Ontwerper
 • SBE - Sint-Niklaas
  Studiebureau (stabiliteit)
 • SECO - Brussel-Bruxelles
  Controlebureau
 • THV Kieldrechtbruggen (Aelterman - Engie Fabricom - Hye) - Gent
  Hoofdaannemer
 • Aelterman - Gent
  Staalbouwer
 • Expertise Beton en Staal (EBS), SBE, Aelterman
  Infosteelleden
 • Patrick Vanhopplinus
  Foto