Skip to main content

CMI Cockerill Maintenance & Ingénierie

[widgetkit id="16" name="CMI-Cockerill-Maintenance-Ingenierie"]

Dit kantoorgebouw van 8.500 m2 is bedoeld als uitbreiding voor de burelen van het studiebureau van CMI Cockerill Maintenance & Ingénerie, die thans in het kasteel van Seraing zijn ondergebracht.

De structuur bestaat praktisch uitsluitend uit stalen liggers en kolommen met vloeren in voorgespannen betonwelfsels en stijve kernen in gewapend en nagespannen beton.

Het gebouw wordt gekenmerkt door een grote uitkraging waarvan de totale oppervlakte van om en bij de 2 000 m2 gespreid is over drie verdiepingen.

Ze bestaat uit vier vakwerkliggers met een overspanning van 25 à 35 m die elkaar ondersteunen en waarvan de grootste ingeklemd zit in een indrukwekkende nagespannen betonnen console die rechtstreeks op het 10 m dieper rotsgesteente rust.

Voor het bouwwerk waren 350 ton staal van de kwaliteit S355 en S460 noodzakelijk, waarvan alleen al 150 ton voor de vier vakwerken van de uitkraging.

Deze laatsten werden volledig in het atelier vervaardigd, via de nabijgelegen Maas aangevoerd en op enkele dagen op de bouwplaats gemonteerd. 

pdf Artikel in info-steel

Rue Cockerill, Seraing
Plaats_Localisation
Cockerill Maintenance & Ingenierie, Seraing
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
Reichen et Robert & Associes, Paris
Architect_Architecte
Greisch Ingénierie, Angleur
Studiebureau_Bureau d’études
SM BPC / FRANKI, Bruxelles
Algemene aannemer_Entrepreneur général
TMI - Techno Metal Industrie, Seilles
Staalbouwer_Constructeur métallique
SECO, Bruxelles
Controlebureau_Bureau de contrôle

Foto’s_Photos: J-L Deru (Photo-Daylight)