Skip to main content

Trap en luifel CBAI

[widgetkit id="30" name="Escalier-et-auvent-CBAI"]

Het project van het CBAI (le Centre Bruxellois d'Action Interculturelle)situeert zich in een binnenkoer.

Een buitentrap met luifel in geperforeerd plaatstaal, vormt een nieuwe circulatie voor het voltallig personeel van het gebouw. Door haar ruimtelijke kwaliteiten mee te geven, wordt deze circulatie een echte architecturale wandeling die de tuin tot zijn recht laat komen. Dankzij zijn brede terrassen die hij aan elke klas ter beschikking stelt, wordt hij meer dan zomaar een externe circulatie. Het bouwprincipe is gebaseerd op een uitkraging die toelaat 17m te overbruggen zonder steunpunt in de tuin. De borstweringen fungeren als vakwerken. Hierdoor kan de stabiliteit van het geheel verzekerd worden zonder dat de indruk gewekt wordt dat de geleverde kracht aanzienlijk is.

De vorm die zich langs de gevel slingert, wordt bepaald door de afstanden die ten opzichte van de ramen moeten in acht genomen worden om de brandveiligheid te verzekeren.

pdf Artikel in info-steel

24 avenue de Stalingrad, Bruxelles
Plaats_Localisation
Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
Bureau Ledroit-Pierret-Polet, Bruxelles
Architect_Architecte
Util, Bruxelles
Studiebureau_Bureau d’études
Sogepar, Herstal
Algemene aannemer_Entrepreneur général
Metalproject, Overpelt
Staalbouwer_Constructeur métallique

Foto’s_Photos: Tim Van de Velde