Skip to main content
Christoph Weber / Gilles Martin
Award 2023 - Nomination

Pont Patton over de Sûre

Een semi-integrale structuur van weervast staal

Als onderdeel van het infrastructuurproject "Pôle d'échange multimodal de la Gare d'Ettelbruck" - gelegen op ongeveer 30 km ten noorden van de Luxemburgse hoofdstad – werd  de nieuwe Pattonbrug gebouwd over de rivier de Sûre en de spoorlijn Luxemburg-Troisvierges. De 170 m lange staalbetonbrug maakt deel uit van de rijksweg N7, met drie rijstroken en een breed fietspad dat toegang biedt tot het knooppunt.

De semi-integrale structuur van weervast staal heeft een complexe geometrie door de dubbele kromming van de wegas in de ruimte, bepaald door een sterke kromming in bovenaanzicht. Het project is volledig gebaseerd op het idee van een integrale draagconstructie. Het ontwerp van de constructiedetails als verbinding tussen de elementen van de draagconstructie is daarom van bijzonder belang om het gewenste integrale gedrag van de draagconstructie te garanderen. De Pont Patton werd ontworpen als een constructie die geen opleggingen ter hoogte van de pijlers nodig heeft. De constructie is dus ingebed in de pijlers, die op hun beurt zijn ingebed in de funderingen. Dit biedt een groot voordeel op het vlak van onderhoud, aangezien er in de toekomst geen opleggingen hoeven te worden vervangen.

Bij het ontwerp van de verbindingsdetails werd er goed op gelet dat de constructie bestand was tegen vermoeiing, zodat noch de spanningen van het voorbijrijdende wegverkeer noch die van de tram de levensduur van de constructie zouden beïnvloeden.

De plaatsing van de stalen kokers (met een totaalgewicht van ongeveer 1.156 ton, plus 40 ton voor de deuvels) werd gedeeltelijk uitgevoerd door ‘lancering’, waardoor de rivier de Sûre kon worden overgestoken en de hinder voor het treinverkeer bij het overbruggen van de spoorweg kon worden beperkt. Deze plaatsingstechniek kwam ook naar voren als meest geschikte methode door het gebrek aan toegankelijke zones rond de rivier en het spoor.

 • Ettelbruck (LU)
  Plaats
 • Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Administration des Ponts et Chaussées, Luxembourg (LU)
  InCA Ingénierie, Niederanven (LU) (direction des travaux)
  Opdrachtgever
 • Schroeder & Associés, Kockelscheuer (LU) (conception)
  Architect / Ontwerper
 • Schroeder & Associés, Kockelscheuer (LU)
  Studiebureau (stabiliteit)
 • InCA Ingénierie, Niederanven (LU) (contrôle des travaux)
  SECO Luxembourg, Bertrange (LU)
  Controlebureau
 • AM BAMLux (Galère Lux), Kockelscheuer (LU) – Galère, Liège-Charleroi-Kockelscheuer (LU) – Victor Buyck Steel Construction, Eeklo (BE)
  Hoofdaannemer
 • Victor Buyck Steel Construction, Eeklo
  Staalbouwer
 • InCA, Schroeder, SECO, Victor Buyck Steel Construction
  Infosteelleden
 • Christoph Weber / Gilles Martin
  Foto