Skip to main content
Thea van den Heuvel

Renovatie van de Suurhoffbrug

Rijdekken sneller, goedkoper en lichter versterken

De Suurhoffbrug op de A15 is de enige verbinding naar de Maasvlakte en onmisbaar voor het Rotterdamse havengebied. Door de toename van het (zware) vracht- en personenautoverkeer bleek de brug (1972) toe aan renovatie.

De versterking van het rijdek is uitgevoerd met 30 mm dikke, stalen versterkingsplaten van elk circa 4x10 m. Deze platen zijn bevestigd op het brugdek met voorspan-injectiebouten. Om één geheel te creëren, zijn alle afzonderlijke platen aan elkaar gelast. Tot slot is de ruimte tussen de bestaande dekplaat en de versterkingsplaten gevuld met een epoxylijm. De vermoeiingscapaciteit van het bestaande dek is verbeterd door de spanning onder verkeersbelasting in het bestaande dek aanzienlijk te reduceren. De composietwerking van het bestaande dek en de versterkingsplaten is geborgd door zowel de boutverbinding als de epoxy.

Er werd tijdelijke boogbrug naast de huidige brug geplaatst, zodat de verkeersdruk in de renovatieperiode over twee bruggen verdeeld kan worden.

 • Rotterdam (NL)
  Plaats
 • Rijkswaterstaat, Utrecht (NL)
  Opdrachtgever
 • Arup en Royal HaskoningDHV (Managing Contractor)
  Architect / Ontwerper
 • Arup en Royal HaskoningDHV (Managing Contractor)
  Studiebureau (stabiliteit)
 • STIPT (Dura Vermeer Divisie Infra, Besix, Mobilis en Hollandia Infra)
  Hoofdaannemer
 • Hollandia Services, Krimpen a/d Ijssel (NL)
  Staalbouwer
 • Thea van den Heuvel
  Foto