Skip to main content
Gilles Alonso (Ney & Partners)

Cruise Terminal Antwerpen

Een gekanteld vierkant als structuur en als dak

De nieuwe cruiseterminal aan de Schelde ligt bij het historische centrum van Antwerpen. Twee identieke passerellen overspannen de kade naar een tussenponton, dat op zijn beurt aansluit op het hoofdponton.

Gezien de grote variatie in waterpeil van de Schelde vereisen de toegangsbruggen een overspanning van 70 m. Het ontwerp van de bruggen is het resultaat van structurele efficiëntie en comfort voor de gebruikers.

De dwarsdoorsnede van de bruggen is een 45° gekanteld vierkant, dat dient als structuur en als dak. De kanteling van 45° heeft niet alleen structurele voordelen, maar creëert ook een opener gevoel voor de gebruikers. Om dezelfde reden zijn de zijkanten zo open mogelijk gemaakt. De karakteristieke openingen werden in staalplaten gesneden en vervolgens in de vereiste vorm geperst. De brugpanelen zijn met stuiklassen in de lengterichting verbonden met het orthotrope dek.

De Cruise Terminal in Antwerpen ontworpen met meer aandacht voor het ontwerp, waarbij materiaal, geometrie, detaillering en kleuren bij elkaar passen en één coherente constructie vormen.

 • Jordaenskaai, Antwerpen (BE)
  Plaats
 • De Vlaamse Waterweg, Hasselt
  AG Vespa, Antwerpen
  Opdrachtgever
 • Ney & Partners, Brussel
  Architect / Ontwerper
 • Ney & Partners, Brussel
  SBE, Sint-Niklaas
  Studiebureau (stabiliteit)
 • TM Artes Roegiers – Artes Depret–Victor Buyck Steel Construction
  Hoofdaannemer
 • Victor Buyck Steel Construction, Eeklo
  Staalbouwer
 • Victor Buyck Steel Construction, Ney & Partners
  Infosteelleden
 • Gilles Alonso (Ney & Partners)
  Foto