Skip to main content

BENELUX Steel Bridge Contest 2023

And the winners are...

Uit in totaal 53 inzendingen selecteerde een vijfkoppige jury tien nominaties voor de BENELUX Steel Bridge Contest 2023. Dinsdag 12 december 2023 bediscussieerden de juryleden zeventien projecten in Categorie A (Verkeersbruggen), vierendertig projecten in Categorie B (Fiets- en voetgangersbruggen), en twee inzendingen voor Categorie C (Internationale projecten). Vanwege het lage aantal inzendingen zag de jury af van nominatie(s) in Categorie C.

De winnaars werden bekend gemaakt op dinsdag 27 februari 2024 in het Havenhuis in Antwerpen.

Nominaties Categorie A • Verkeersbruggen

 • Theunisbrug, Antwerpen (B)
 • Pont Patton, Ettelbruck (LU)
 • Brigandsbrug, Ingelmunster (B) - LAUREAAT
 • Pont Tilff, Tilff (B)
 • Pont Francval, Verviers (B)

Nominaties Categorie B • Fiets- en voetgangersbruggen

 • Cirkelbrug, Almere (NL)
 • Passerelle, Arquennes (B) - LAUREAAT
 • Prins Clausbrug, Dordrecht (NL) - SPECIALE PRIJS
 • Fietsbrug Tegenbosch, Eindhoven (NL)
 • Fietsbrug, Tessenderlo (B)

BENELUX Steel Bridge Contest

Met deze nieuwe, tweejaarlijkse wedstrijd willen Infosteel (B) en Bouwen met Staal (NL) exemplarische brugprojecten waarderen en in het voetlicht brengen. En daarmee opdrachtgevers, architecten, constructeurs/studiebureaus, staalbouwers en andere projectpartners enthousiast maken voor (intelligente) staal- en staal-beton toepassingen in de infrastructuur en dan specifiek bruggen, al dan niet beweegbaar. Voor deze editie werden partijen uitgenodigd om projecten in te zenden die tussen 2020 en juli 2023 zijn opgeleverd of in gebruik genomen in de Benelux. Projecten buiten de Benelux konden worden ingezonden mits minimaal één partij was betrokken uit één van de drie landen. De projecten worden beoordeeld op:

 • ­concept: ontwerpuitgangspunten, creativiteit en inventiviteit;
 • context: inpassing van de staalconstructie in de omgeving en de relatie met andere bouwdelen;
 • methode: materiaalgebruik, productiemethode in ontwerp, uitvoering & detaillering, en proces(gang);
 • prestatie: belasting voor het milieu, duurzaamheidsmaatregelen, beperking van het onderhoud en mogelijkheden van hergebruik/recycling.

De BNL Steel Bridge Contest is een van de eerste tastbare samenwerkingsverbanden tussen Infosteel en Bouwen met Staal, die moeten leiden tot schaalvergroting in kennisverspreiding, net als de Docentendag van 13 december 2023.

'Bouwen met Staal' en Infosteel danken alle indieners van projecten en hun partners.

Jury

 • Wim Hoeckman (voorzitter) (BE), (o.a.) Gastprofessor staal Vrije Universiteit Brussel.
 • Nico Steinmetz, STDM (LU), Architecte Urbaniste & partner.
 • Brian Brongers, TNO (NL), Scientist Innovator.
 • Gerhard Nijenhuis, ipv Delft (NL), Directeur.
 • Jeroen Seinen, Rijkswaterstaat (NL), Technisch Manager onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie.

Projecten


Organisatie